Cảnh báo rủi ro

Với mục đích mang lại trải nghiệm giao dịch tốt nhất có thể cho khách hàng, chúng tôi cho rằng việc thông báo về các rủi ro liên quan đến giao dịch Forex, Gold cho các nhà đầu tư là thiết yếu, không kể nhà đầu tư đã có kinh nghiệm ra sao.

Sử dụng hệ thống giao dịch dựa trên internet luôn tồn tại rủi ro, bao gồm song không hạn chế, lỗi phần cứng, phần mềm và kết nối internet

Các sản phẩm đầu tư như Forex, CFDs sử dụng đòn bẩy tài chính để giao dịch sẽ có mức độ rủi ro rất cao. Nó không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.

TrÆ°á»›c khi quyết định giao dịch các sản phẩm Forex – Gold, bạn cần cẩn trọng cân nhắc các mục tiêu hay khả năng tài chính, nhu cầu cÅ©ng nhÆ° kinh nghiệm đầu tÆ°. TINFOREX có thể Ä‘Æ°a ra khuyến cáo chung mà không dá»±a trên các mục tiêu, tình trạng tài chính hay nhu cầu của bạn. Bạn có thể mất má»™t phần hay toàn bá»™ số tiền đầu tÆ°, và vì vậy, bạn không nên đầu cÆ¡ vá»›i số vốn mà bạn không đủ khả năng chịu lá»—.