Chiến lược giao dịch

Chiến lược giao dịch

Nơi cập nhật các chiến lược giao dịch Vàng, Forex có tỷ lệ lợi nhuận cao hàng ngày theo các phiên

ĐỒNG USD GIẢM GIÁ KHI KẾ HOẠCH CẢI CÁCH THUẾ CỦA TỔNG THỐNG TRUMP CÓ NGUY CƠ ĐỔ VỠ USD giảm giá so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt trong phiên giao dịch hôm qua trước lo ngại kế hoạch cải cách thuế của Tổng thống Mỹ Donald...
Chiến lược giao dịch VÀNG – VNINVEST 11/10/2017 Pivot 1288.74 Chiến lược giao dịch: Buy: 1288     SL: 1280      TP: 1299 Các mức hỗ trợ kỹ thuật: Mức kháng cự: 1294 – 1299 - 1304 Mức hỗ trợ: 1287 – 1281 – 1275   Chiến lược giao dịch VÀNG tham khảo. Chúc quý nhà đầu tư giao dịch...
Chiến lược giao dịch AUD/USD – VNINVEST 11/10/2017 Pivot:  0.77733 Chiến lược giao dịch: Buy: 0.77600      SL: 0.77300      TP: 0.78100 Các mức hỗ trợ kỹ thuật quan trọng: Mức kháng cự: 0.78452 – 0.78203 – 0.77982 Mức hỗ trợ: 0.77042 – 0.77263 - 0.77512   Chiến lược giao dịch AUD/USD tham khảo. Chúc quý nhà đầu tư giao...
Chiến lược giao dịch GBP/USD – VNINVEST 11/10/2017 Pivot 1.31857 Chiến lược giao dịch: Buy: 1.31700      SL: 1.31400      TP: 1.32200 Các mức hỗ trợ kỹ thuật: Mức kháng cự: 1.33359 – 1.32802 – 1.32414 Mức hỗ trợ: 1.30524 – 1.30912 – 1.31469   Chiến lược giao dịch GBP/USD tham khảo. Chúc quý nhà đầu tư giao dịch...
Chiến lược giao dịch USD/CHF – VNINVEST 11/10/2017 Pivot 0.97455 Chiến lược giao dịch: Sell: 0.97500      SL: 0.97900      TP: 0.97000 Các mức hỗ trợ kỹ thuật: Mức kháng cự: 0.97600 – 0.97800 – 0.98200 Mức hỗ trợ: 0.97200 – 0.96900 – 0.96500   Chiến lược giao dịch USD/CHF tham khảo. Chúc quý nhà đầu tư giao dịch...
Chiến lược giao dịch USD/JPY – VNINVEST 11/10/2017 Pivot 112.392 Chiến lược giao dịch: Sell: 112.600      SL: 113.000      TP: 111.600 Các mức hỗ trợ kỹ thuật: Mức kháng cự: 112.700 – 113.200 – 113.600 Mức hỗ trợ: 112.000 – 111.500 – 111.100   Chiến lược giao dịch USD/JPY tham khảo. Chúc quý nhà đầu tư giao dịch...
Chiến lược giao dịch EUR/USD – VNINVEST 11/10/2017 Pivot 1.18140 Chiến lược giao dịch: Buy: 1.18100      SL: 1.17700      TP: 1.18700 Các mức hỗ trợ kỹ thuật: Mức kháng cự: 1.18400 – 1.18700 – 1.19200 Mức hỗ trợ: 1.17800 – 1.17500 – 1.17000   Chiến lược giao dịch EUR/USD tham khảo. Chúc quý nhà đầu tư giao dịch...
USD BIẾN ĐỘNG TRÁI CHIỀU SAU BẢNG LƯƠNG PHI NÔNG NGHIỆP MỸ Số liệu do Bộ Lao động Mỹ công bố cuối tuần qua cho thấy trong tháng 9 nền kinh tế Mỹ giảm 33,000 việc làm do ảnh hưởng của 2 cơn bão lớn Harvey và Irma, ngược với...
Chiến lược giao dịch VÀNG – VNINVEST 09/10/2017 Pivot: 1270.87 Chiến lược giao dịch: Buy: 1275      SL: 1270      TP: 1285   Các mức hỗ trợ kỹ thuật: Mức kháng cự: 1297.15 – 1286.75 – 1281.27 Mức hỗ trợ:      1249.51 – 1254.99 – 1265.39   Chiến lược giao dịch VÀNG tham khảo. Chúc quý nhà đầu tư giao dịch...
Chiến lược giao dịch USD/CHF – VNINVEST 09/10/2017 Pivot: 0.97941 Chiến lược giao dịch: Sell: 0.98000      SL: 0.98300      TP: 0.97500 Các mức hỗ trợ kỹ thuật: Mức kháng cự: 0.98845 – 0.98599 – 0.98187 Mức hỗ trợ:      0.96871 – 0.97283 – 0.97529   Chiến lược giao dịch USD/CHF tham khảo. Chúc quý nhà đầu tư giao dịch thành...
Chiến lược giao dịch EUR/USD – VNINVEST 09/10/2017 Pivot: 1.17127 Chiến lược giao dịch: Buy: 1.17000      SL: 1.16700      TP: 1.17500 Các mức hỗ trợ kỹ thuật: Mức kháng cự: 1.18267 – 1.17820 – 1.17574 Mức hỗ trợ:      1.16188 – 1.16434 – 1.16881   Chiến lược giao dịch EUR/USD tham khảo. Chúc quý nhà đầu tư giao dịch...
Chiến lược giao dịch AUD/USD – VNINVEST 09/10/2017 Pivot: 0.77679 Chiến lược giao dịch: Sell: 0.78000      SL: 0.78300      TP: 0.77500   Các mức hỗ trợ kỹ thuật: Mức kháng cự: 0.78694 – 0.78332 – 0.78041 Mức hỗ trợ:      0.76735 – 0.77026 – 0.77388   Chiến lược giao dịch AUD/USD tham khảo. Chúc quý nhà đầu tư giao dịch thành...