Chiến lược giao dịch

Chiến lược giao dịch

Nơi cập nhật các chiến lược giao dịch Vàng, Forex có tỷ lệ lợi nhuận cao hàng ngày theo các phiên

ĐỒNG BẠC XANH SUY YẾU SO VỚI HẦU HẾT CÁC ĐỒNG TIỀN CHỦ CHỐT Thị trường Hoa Kỳ nghỉ lễ ngày tưởng niệm Martin Luther King Jr. trong hôm qua, vì vậy không có báo cáo kinh tế nào được công bố. Mặc dù vậy, chỉ số Dollar Index vẫn...
Chiến lược giao dịch GBP/USD – VNINVEST 16/01/2018 Pivot: 1.37785 Chiến lược giao dịch: Buy: 1.37500      SL: 1.37200      TP: 1.38000 Các mức hỗ trợ kỹ thuật: Mức kháng cự: 1.39254 – 1.38720 – 1.38319 Mức hỗ trợ:      1.36449 – 1.36850 – 1.37384   Chiến lược giao dịch GBP/USD tham khảo. Chúc quý nhà đầu tư giao dịch...
Chiến lược giao dịch EUR/USD – VNINVEST 16/01/2018 Pivot: 1.22556 Chiến lược giao dịch: Buy: 1.22400      SL: 1.21900      TP: 1.23500 Các mức hỗ trợ kỹ thuật: Mức kháng cự: 1.23000 – 1.23500 – 1.24200 Mức hỗ trợ:      1.22000 – 1.21300 – 1.20900   Chiến lược giao dịch EUR/USD tham khảo. Chúc quý nhà đầu tư giao dịch...
Chiến lược giao dịch USD/JPY – VNINVEST 16/01/2018 Pivot: 110.822 Chiến lược giao dịch: Sell: 111.000      SL: 111.500      TP: 110.200   Các mức hỗ trợ kỹ thuật: Mức kháng cự: 111.000 – 111.400 – 111.800 Mức hỗ trợ:      110.600 – 110.200 – 109.800   Chiến lược giao dịch USD/JPY tham khảo. Chúc quý nhà đầu tư giao dịch thành công! Bản...
Chiến lược giao dịch AUD/USD – VNINVEST 16/01/2018 Pivot: 0.79476 Chiến lược giao dịch: Buy: 0.79200      SL: 0.78900      TP: 0.79700 Các mức hỗ trợ kỹ thuật: Mức kháng cự: 0.80675 – 0.80224 – 0.79927 Mức hỗ trợ:      0.78431 – 0.78728 – 0.79179   Chiến lược giao dịch AUD/USD tham khảo. Chúc quý nhà đầu tư giao dịch thành...
Chiến lược giao dịch USD/CHF – VNINVEST 16/01/2018 Pivot: 0.96345 Chiến lược giao dịch: Sell: 0.96500      SL: 0.96900      TP: 0.95900   Các mức hỗ trợ kỹ thuật: Mức kháng cự: 0.96700 – 0.97200 – 0.97500 Mức hỗ trợ:      0.95900 – 0.95500 – 0.95100   Chiến lược giao dịch USD/CHF tham khảo. Chúc quý nhà đầu tư giao dịch...
Chiến lược giao dịch VÀNG – VNINVEST 16/01/2018 Pivot: 1339.16 Chiến lược giao dịch: Buy: 1335     SL: 1326      TP: 1348 Các mức hỗ trợ kỹ thuật: Mức kháng cự: 1340 – 1344 – 1348 Mức hỗ trợ:      1335 – 1331 – 1327   Chiến lược giao dịch VÀNG tham khảo. Chúc quý nhà đầu tư giao dịch...
Chiến lược giao dịch GBP/USD – VNINVEST 09/01/2018 Pivot: 1.35580 Chiến lược giao dịch: Buy: 1.35300      SL: 1.35000      TP: 1.35800 Các mức hỗ trợ kỹ thuật: Mức kháng cự: 1.36567 – 1.36205 – 1.35942 Mức hỗ trợ:      1.34692 – 1.34955 – 1.35317   Chiến lược giao dịch GBP/USD tham khảo. Chúc quý nhà đầu tư giao dịch...
Chiến lược giao dịch EUR/USD – VNINVEST 09/01/2018 Pivot: 1.19623 Chiến lược giao dịch: Sell: 1.19800      SL: 1.20400      TP: 1.19000 Các mức hỗ trợ kỹ thuật: Mức kháng cự: 1.19900 – 1.20200 – 1.20700 Mức hỗ trợ:      1.19300 – 1.18900 – 1.18300   Chiến lược giao dịch EUR/USD tham khảo. Chúc quý nhà đầu tư giao dịch...
Chiến lược giao dịch USD/JPY – VNINVEST 09/01/2018 Pivot: 112.661 Chiến lược giao dịch: Buy: 112.400      SL: 112.100      TP: 113.000 Các mức hỗ trợ kỹ thuật: Mức kháng cự: 112.700 – 113.100 – 113.300 Mức hỗ trợ:      112.600 – 112.300 – 111.500   Chiến lược giao dịch USD/JPY tham khảo. Chúc quý nhà đầu tư giao dịch thành công! Bản...
Chiến lược giao dịch AUD/USD – VNINVEST 09/01/2018 Pivot: 0.78456 Chiến lược giao dịch: Buy: 0.78300      SL: 0.78000      TP: 0.78800 Các mức hỗ trợ kỹ thuật: Mức kháng cự: 0.79111 – 0.78912 – 0.78655 Mức hỗ trợ:      0.77743 – 0.78000 – 0.78199   Chiến lược giao dịch AUD/USD tham khảo. Chúc quý nhà đầu tư giao dịch thành...
Chiến lược giao dịch USD/CHF – VNINVEST 09/01/2018 Pivot: 0.97728 Chiến lược giao dịch: Buy: 0.97500      SL: 0.97100      TP: 0.98000 Các mức hỗ trợ kỹ thuật: Mức kháng cự: 0.97900 – 0.98000 – 0.98300 Mức hỗ trợ:      0.97600 – 0.97400 – 0.97200   Chiến lược giao dịch USD/CHF tham khảo. Chúc quý nhà đầu tư giao dịch...