Chiến lược giao dịch

Chiến lược giao dịch

Nơi cập nhật các chiến lược giao dịch Vàng, Forex có tỷ lệ lợi nhuận cao hàng ngày theo các phiên

USD TIẾP TỤC TĂNG GIÁ KHI SỐ LIỆU KINH TẾ MỸ KHẢ QUAN USD duy trì đà tăng giá so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt trong phiên giao dịch hôm qua sau báo cáo cho thấy doanh số bán lẻ tháng 7 của Mỹ tăng mạnh 0.6%...
Chiến lược giao dịch VÀNG – VNINVEST 16/08/2017 Pivot: 1273.35 Chiến lược giao dịch: Sell: 1278      SL: 1283      TP: 1268 Các mức hỗ trợ kỹ thuật: Mức kháng cự: 1294.23 – 1288.03 – 1279.55 Mức hỗ trợ:      1250.19 – 1258.67 – 1264.87   Chiến lược giao dịch VÀNG tham khảo. Chúc quý nhà đầu tư giao dịch...
Chiến lược giao dịch USD/CHF – VNINVEST 16/08/2017 Pivot: 0.97281 Chiến lược giao dịch: Sell: 0.97500      SL: 0.97800      TP: 0.97000 Các mức hỗ trợ kỹ thuật: Mức kháng cự: 0.98118 – 0.97848 – 0.97551 Mức hỗ trợ:      0.96417 – 0.96714 –0.96984   Chiến lược giao dịch USD/CHF tham khảo. Chúc quý nhà đầu tư giao dịch thành công! Bản tin...
Chiến lược giao dịch AUD/USD – VNINVEST 16/08/2017 Pivot: 0.78339 Chiến lược giao dịch: Sell: 0.78500      SL: 0.78800      TP: 0.78000 Các mức hỗ trợ kỹ thuật: Mức kháng cự: 0.79300 – 0.79026 – 0.78613 Mức hỗ trợ:      0.77239 – 0.77652 – 0.77926   Chiến lược giao dịch AUD/USD tham khảo. Chúc quý nhà đầu tư giao dịch thành...
Chiến lược giao dịch GBP/USD – VNINVEST 16/08/2017 Pivot: 1.28940 Chiến lược giao dịch: Sell: 1.29000      SL: 1.29300      TP: 1.28500 Các mức hỗ trợ kỹ thuật: Mức kháng cự: 1.30675 – 1.30181 – 1.29434 Mức hỗ trợ:      1.26952 – 1.27699 – 1.28193   Chiến lược giao dịch GBP/USD tham khảo. Chúc quý nhà đầu tư giao dịch...
Chiến lược giao dịch EUR/USD – VNINVEST 16/08/2017 Pivot: 1.17369 Chiến lược giao dịch: Sell: 1.17700      SL: 1.18000       TP: 1.17200 Các mức hỗ trợ kỹ thuật: Mức kháng cự: 1.18934 – 1.18423 – 1.17880 Mức hỗ trợ:      1.15772 – 1.16315 – 1.16826   Chiến lược giao dịch EUR/USD tham khảo. Chúc quý nhà đầu tư giao dịch...
Chiến lược giao dịch USD/JPY – VNINVEST 16/08/2017 Pivot: 110.357 Chiến lược giao dịch: Buy: 110.400      SL: 110.100      TP: 110.900 Các mức hỗ trợ kỹ thuật: Mức kháng cự: 112.359 – 111.596 – 111.120 Mức hỗ trợ:      108.642 – 109.118 – 109.881   Chiến lược giao dịch USD/JPY tham khảo. Chúc quý nhà đầu tư giao dịch thành...
TÀI SẢN TRÚ ẨN GIẢM GIÁ KHI CĂNG THẲNG MỸ - TRIỀU TIÊN DỊU XUỐNG Các tài sản đóng vai trò trú ẩn là vàng và yen đồng loạt giảm giá mạnh hôm qua và đầu phiên giao dịch hôm nay khi căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên có...
Chiến lược giao dịch VÀNG – VNINVEST 15/08/2017 Pivot: 1275.47 Chiến lược giao dịch: Sell: 1277      SL: 1285      TP: 1265   Các mức hỗ trợ kỹ thuật: Mức kháng cự: 1277 – 1283 – 1288 Mức hỗ trợ:      1271 – 1264 – 1248   Chiến lược giao dịch VÀNG tham khảo. Chúc quý nhà đầu tư giao dịch...
Chiến lược giao dịch USD/JPY – VNINVEST 15/08/2017 Pivot: 110.163 Chiến lược giao dịch: Buy: 110.000      SL: 109.700      TP: 110.500 Các mức hỗ trợ kỹ thuật: Mức kháng cự: 110.200 – 110.500 – 110.700 Mức hỗ trợ:      109.500 – 109.100 – 108.800   Chiến lược giao dịch USD/JPY tham khảo. Chúc quý nhà đầu tư giao dịch...
Chiến lược giao dịch EUR/USD – VNINVEST 15/08/2017 Pivot: 1.17825 Chiến lược giao dịch: Sell: 1.18000      SL: 1.18500      TP: 1.17200 Các mức hỗ trợ kỹ thuật: Mức kháng cự: 1.18200 – 1.18600 – 1.18900 Mức hỗ trợ:      1.17500 – 1.17200 – 1.16800   Chiến lược giao dịch EUR/USD tham khảo. Chúc quý nhà đầu tư giao dịch...
Chiến lược giao dịch GBP/USD – VNINVEST 15/08/2017 Pivot: 1.29796 Chiến lược giao dịch: Sell: 1.29900      SL: 1.30200      TP: 1.29400   Các mức hỗ trợ kỹ thuật: Mức kháng cự: 1.30696 – 1.30452 – 1.30040 Mức hỗ trợ:      1.28728 – 1.29140 – 1.29384   Chiến lược giao dịch GBP/USD tham khảo. Chúc quý nhà đầu tư giao dịch...