Chiến lược giao dịch

Chiến lược giao dịch

Nơi cập nhật các chiến lược giao dịch Vàng, Forex có tỷ lệ lợi nhuận cao hàng ngày theo các phiên

GBP TIẾP TỤC SUY YẾU SAU BẦU CỬ QUỐC HỘI ANH GBP tiếp tục suy yếu và xuống mức thấp nhất hai tháng trong phiên giao dịch đầu tuần bởi bất ổn chính trị tại Anh khi nước này vẫn đang trong tình trạng “quốc hội treo” sau cuộc tổng...
Chiến lược giao dịch USD/JPY – VNINVEST 13/06/2017 Pivot: 109.995 Chiến lược giao dịch: Buy: 109.700      SL: 109.100      TP: 111.500   Các mức hỗ trợ kỹ thuật: Mức kháng cự: 110.367 – 110.805 – 111.177 Mức hỗ trợ: 109.557 – 109.185 – 108.747   Chiến lược giao dịch tham khảo. Chúc quý nhà đầu tư giao dịch thành...
Chiến lược giao dịch USD/CHF – VNINVEST 13/06/2017 Pivot: 0.96831 Chiến lược giao dịch: Buy: 0.96700      SL: 0.96100      TP: 0.97900   Các mức hỗ trợ kỹ thuật: Mức kháng cự: 0.96970 – 0.97080 – 0.97219 Mức hỗ trợ: 0.96721 – 0.96582 – 0.96472   Chiến lược giao dịch tham khảo. Chúc quý nhà đầu tư giao dịch thành...
Chiến lược giao dịch GBP/USD – VNINVEST 13/06/2017 Pivot: 1.26879 Chiến lược giao dịch: Sell: 1.27200      SL: 1.27500      TP: 1.26700   Các mức hỗ trợ kỹ thuật: Mức kháng cự: 1.28691 – 1.28187 – 1.27983 Mức hỗ trợ:      1.24767 – 1.25571 – 1.26075   Chiến lược giao dịch tham khảo. Chúc quý nhà đầu tư giao dịch thành...
Chiến lược giao dịch AUD/USD– VNINVEST 13/06/2017 Pivot: 0.75351 Chiến lược giao dịch: Buy: 0.75300      SL: 0.75000      TP: 0.75800   Các mức hỗ trợ kỹ thuật quan trọng: Mức kháng cự: 0.75756 – 0.75606 – 0.75501 Mức hỗ trợ:      0.74991 – 0.75096 – 0.75246   Chiến lược giao dịch tham khảo. Chúc quý nhà đầu tư giao dịch...
Chiến lược giao dịch VÀNG – VNINVEST 13/06/2017 Pivot: 1264.57 Chiến lược giao dịch: Sell: 1266      SL: 1271      TP: 1256   Các mức hỗ trợ kỹ thuật: Mức kháng cự: 1266 – 1269 – 1273 Mức hỗ trợ:      1262 – 1259 – 1255   Chiến lược giao dịch tham khảo. Chúc quý nhà đầu tư giao dịch thành...
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH EUR/USD NGÀY 13/06/2017 Pivot: 1.11927 Chiến lược giao dịch: Sell: 1.12000      SL: 1.12500      TP: 1.11600   Các mức hỗ trợ kỹ thuật: Mức kháng cự: 1.12000 – 1.12200 – 1.12400 Mức hỗ trợ:      1.11800 – 1.11600 – 1.11400   Chiến lược giao dịch tham khảo. Chúc quý nhà đầu tư giao dịch thành công!
GBP GIẢM GIÁ MẠNH NHẤT NỬA NĂM SAU BẦU CỬ QUỐC HỘI ANH Kết quả cuộc bầu cử Quốc hội Anh được công bố vào sáng ngày 09/06 (theo giờ Việt Nam), theo đó, đảng Bảo thủ cầm quyền của Thủ tướng Theresa May chỉ đạt 318 ghế, giảm 13...
Chiến lược giao dịch GBP/USD – VNINVEST 12/06/2017 Pivot: 1.27816 Chiến lược giao dịch: Sell: 1.27700      SL: 1.28000      TP: 1.27200   Các mức hỗ trợ kỹ thuật: Mức kháng cự: 1.32630 – 1.31158 – 1.29288 Mức hỗ trợ:      1.22604 – 1.24474 – 1.25946   Chiến lược giao dịch tham khảo. Chúc quý nhà đầu tư giao dịch thành...
Chiến lược giao dịch USD/CHF – VNINVEST 12/06/2017 Pivot: 0.96926 Chiến lược giao dịch: Buy: 0.96700      SL: 0.96100      TP: 0.97900   Các mức hỗ trợ kỹ thuật: Mức kháng cự: 0.97271 – 0.97615 – 0.97960 Mức hỗ trợ:      0.96582 – 0.96237 – 0.95893   Chiến lược giao dịch tham khảo. Chúc quý nhà đầu tư giao dịch thành...
Chiến lược giao dịch AUD/USD– VNINVEST 12/06/2017 Pivot: 0.75410 Chiến lược giao dịch: Sell: 0.75500      SL: 0.75800      TP: 0.75000   Các mức hỗ trợ kỹ thuật quan trọng: Mức kháng cự: 0.75733 – 0.75601 – 0.75444 Mức hỗ trợ:      0.74866 – 0.75023 – 0.75155   Chiến lược giao dịch tham khảo. Chúc quý nhà đầu tư giao dịch...
Chiến lược giao dịch USD/JPY – VNINVEST 12/06/2017 Pivot: 110.299 Chiến lược giao dịch: Buy: 109.700      SL: 109.100      TP: 111.500   Các mức hỗ trợ kỹ thuật: Mức kháng cự: 110.842 – 111.352 – 111.895 Mức hỗ trợ:     109.789 – 109.246 – 108.736   Chiến lược giao dịch tham khảo. Chúc quý nhà đầu tư giao dịch thành...