Chiến lược giao dịch

Chiến lược giao dịch

Nơi cập nhật các chiến lược giao dịch Vàng, Forex có tỷ lệ lợi nhuận cao hàng ngày theo các phiên

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 20/05/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ Forex – EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot: 1.1165 Chiến lược chính: bán dưới 1.1165 + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.106 & 1.1015 + Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips. Các cản cứng: 1.128...
Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot: 1.356. Chiến lược chính: mua trên 1.356. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.3625 & 1.3645. + Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips. Phương án phụ: nếu phá vỡ mức 1.356 thì mục tiêu giảm xuống 1.35 &...
TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 22/01/2016 Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot: 1.0865 Chiến lược chính: bán dưới 1.0865 + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.0805 & 1.0775 Các cản cứng: 1.092 *** 1.0895 ** 1.0865 *** 1.0816 1.0805 *** 1.0775 *** 1.0745 ** Forex - GBP/USD:...
TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 10/07/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ Forex - EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot: 1.11 Chiến lược chính: mua trên 1.11 + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.126 & 1.1315 + Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips. Các cản cứng: 1.1345...
Dong A Bank nhận định chiến lược giao dịch forex ngày 29/01/2015 Dong A Bank nhận định cặp EUR/USD: Xu hướng giảm. Nhận định EUR/USD hôm nay: giống như phân tích của Dong A Bank EUR giảm so với USD về hỗ trợ tại 1.1150 vào tuần qua, EUR/USD đóng cửa tại...
TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 16/06/2016 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot: 1.1230 Chiến lược chính: mua trên 1.1230 + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.1300 & 1.1320 Các cản cứng: 1.1350 *** 1.1320 *** 1.1300 *** 1.1270 1.1230 *** 1.1210 *** 1.1185 *** Forex - GBP/USD:...
Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ Vàng: xu hướng giảm. Pivot: 1276. Chiến lược vàng: bán dưới 1276. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1240 & 1230. + Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 1281 - 1287. (Thông tin tham khảo) Forex - TINFOREX.COM
Phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch forex tuần từ 01 - 08/04/2016 Phân tích kỹ thuật forex cặp EUR/USD Nhận định: tiếp tục tăng Pivot: 1.1140 Chiến lược giao dịch: mua trên 1.1140 với mục tiêu 1.16 – 1.1750. Xem chi tiết chart: Phân tích kỹ thuật forex cặp GBP/USD Nhận định: xu...
Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ Forex - EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot: 1.356. Chiến lược chính: mua trên 1.356. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.362 & 1.3645. + Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips. Phương án phụ: nếu phá vỡ mức 1.356 thì mục tiêu giảm xuống 1.35 &...
TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 03/06/2016 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot: 1.1190 Chiến lược chính: bán dưới 1.1190 + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.1115 & 1.1095 Các cản cứng: 1.1235 *** 1.1215 *** 1.1190 *** 1.1171 1.1115 *** 1.1095 *** 1.1080 *** Forex - GBP/USD:...
TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 04/05/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot: 1.123 Chiến lược chính: bán dưới 1.123 + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.107 & 1.1015 + Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips. Các cản cứng: 1.138...
TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 30/06/2016 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot: 1.1070 Chiến lược chính: mua trên 1.1070 + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.1185 & 1.1245 Các cản cứng: 1.1300 * 1.1245 * 1.1185 ** 1.1100 1.1070 *** 1.1010 ** 1.0970 ** Forex - GBP/USD:...