Chiến lược giao dịch

Chiến lược giao dịch

Nơi cập nhật các chiến lược giao dịch Vàng, Forex có tỷ lệ lợi nhuận cao hàng ngày theo các phiên

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 20/05/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ Forex – EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot: 1.1165 Chiến lược chính: bán dưới 1.1165 + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.106 & 1.1015 + Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips. Các cản cứng: 1.128...
Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot: 1.356. Chiến lược chính: mua trên 1.356. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.3625 & 1.3645. + Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips. Phương án phụ: nếu phá vỡ mức 1.356 thì mục tiêu giảm xuống 1.35 &...
Dong A Bank nhận định chiến lược giao dịch forex ngày 29/01/2015 Dong A Bank nhận định cặp EUR/USD: Xu hướng giảm. Nhận định EUR/USD hôm nay: giống như phân tích của Dong A Bank EUR giảm so với USD về hỗ trợ tại 1.1150 vào tuần qua, EUR/USD đóng cửa tại...
Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ Forex - EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot: 1.356. Chiến lược chính: mua trên 1.356. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.362 & 1.3645. + Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips. Phương án phụ: nếu phá vỡ mức 1.356 thì mục tiêu giảm xuống 1.35 &...
TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 10/07/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ Forex - EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot: 1.11 Chiến lược chính: mua trên 1.11 + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.126 & 1.1315 + Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips. Các cản cứng: 1.1345...
Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ Vàng: xu hướng giảm. Pivot: 1276. Chiến lược vàng: bán dưới 1276. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1240 & 1230. + Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 1281 - 1287. (Thông tin tham khảo) Forex - TINFOREX.COM
TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 06/03/2017 Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ Forex - EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot: 1.0570 Chiến lược chính: mua trên 1.0570 + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.0610 & 1.0640 Các vùng hỗ trợ và kháng cự: 1.0655 *** 1.0640 *** 1.0610 ** 1.0598 1.0570 *** 1.0540...
TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 04/05/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot: 1.123 Chiến lược chính: bán dưới 1.123 + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.107 & 1.1015 + Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips. Các cản cứng: 1.138...
TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 27/04/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot: 1.078 Chiến lược chính: mua trên 1.078 + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.09 & 1.095 + Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips. Các cản cứng: 1.1035...
TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 04/05/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot: 1.1295 Chiến lược chính: bán dưới 1.1295 + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.113 & 1.107 + Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips. Các cản cứng: 1.145...
Phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch forex tuần từ 01 - 08/04/2016 Phân tích kỹ thuật forex cặp EUR/USD Nhận định: tiếp tục tăng Pivot: 1.1140 Chiến lược giao dịch: mua trên 1.1140 với mục tiêu 1.16 – 1.1750. Xem chi tiết chart: Phân tích kỹ thuật forex cặp GBP/USD Nhận định: xu...
TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 05/01/2015=6 Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot: 1.0845 Chiến lược chính: bán dưới 1.0845 + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.0715 & 1.069 Các cản cứng: 1.0895 *** 1.0865 ** 1.0845 *** 1.0755 1.0715 *** 1.069 *** 1.066 ** Forex - GBP/USD:...