Chiến lược giao dịch

Chiến lược giao dịch

Nơi cập nhật các chiến lược giao dịch Vàng, Forex có tỷ lệ lợi nhuận cao hàng ngày theo các phiên

Chiến lược giao dịch AUD/USD– VNINVEST 31/07/2017 Pivot: 0.79751                          Chiến lược giao dịch: Buy: 0.79400      SL: 0.79100      TP: 0.79900   Các mức hỗ trợ kỹ thuật quan trọng: Mức kháng cự: 0.80851 – 0.80455 – 0.80147 Mức hỗ trợ:      0.78739 – 0.79047 –  0.79443   Chiến lược giao dịch tham khảo. Chúc quý nhà đầu tư giao dịch...
Dầu: xu hướng giảm. Pivot: 94.25. Chiến lược: bán dưới 94.25. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 91.9 & 91. + Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 95.7. Forex - TINFOREX.COM
Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ Forex - EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot: 1.361. Chiến lược: mua trên 1.361. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.37 & 1.3735. + Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips. Forex - GBP/USD: xu hướng giảm. Pivot: 1.6365. Chiến lược: bán dưới 1.6365. + Mục tiêu lợi nhuận (Take...
Vàng: xu hướng tăng. Pivot: 1755. Chiến lược vàng: mua trên 1755. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1769 & 1775. + Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 1753. Forex - TINFOREX.COM
Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot: 1.3295. Chiến lược: bán dưới 1.3295. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.32 & 1.317. + Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 1.3325. Forex - GBP/USD: xu hướng tăng. Pivot: 1.6225. Chiến lược: mua trên 1.6225. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.64 & 1.6475. + Dừng lỗ (Stop Loss):...
Vàng: xu hướng tăng. Pivot: 1683. Chiến lược vàng: mua trên 1683. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1705 & 1724. + Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 1663. Forex - TINFOREX.COM
Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot: 1.3140. Chiến lược: bán dưới 1.3140. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.2995 & 1.295. + Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 1.3205. Forex - GBP/USD: xu hướng tăng. Pivot: 1.5070. Chiến lược: mua trên 1.5070. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.5185 & 1.522. + Dừng lỗ (Stop...
Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot: 1.385 Chiến lược chính: mua trên 1.385 + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.389 & 1.3905 + Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips. Phương án phụ: nếu phá vỡ mức 1.385 thì mục tiêu giảm xuống 1.3835 &...
TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 30/09/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot: 1.119 Chiến lược chính: mua trên 1.119 + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.1295 & 1.133 + Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips. Các cản cứng: 1.1365...
TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 04/08/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot: 1.0995 Chiến lược chính: bán dưới 1.0995 + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.0925 & 1.089 + Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips. Các cản cứng: 1.1085...
Dầu: xu hướng tăng. Pivot: 95.30. Chiến lược: mua trên 95.30. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 97.45 & 98.05. + Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 94.7. Forex - TINFOREX.COM
Chiến lược giao dịch EUR/USD: Chiến lược: bán trong khoảng 1.31250 - 1.31550. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.30600 - 1.30200. + Dừng lỗ (Stop Loss): 1.31800. Chiến lược giao dịch GBP/USD: Chiến lược: bán trong khoảng 1.61050 - 1.61350. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.60500 - 1.60200 - 1.59800. + Dừng...