Chiến lược giao dịch

Chiến lược giao dịch

Nơi cập nhật các chiến lược giao dịch Vàng, Forex có tỷ lệ lợi nhuận cao hàng ngày theo các phiên

Dầu: xu hướng giảm. Pivot: 102. Chiến lược: bán dưới 102. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 100 & 99.5. + Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 102.5 - 102.95. (Thông tin tham khảo) Forex - TINFOREX.COM
Chiến lược giao dịch EUR/USD: Chiến lược: bán trong khoảng 1.30000 - 1.30300. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.29300 - 1.29000. + Dừng lỗ (Stop Loss): 1.30600. Chiến lược giao dịch GBP/USD: Chiến lược: bán trong khoảng 1.60600 - 1.60900. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.59900 - 1.59600. + Dừng lỗ (Stop...
TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 02/12/2016 Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ Forex - EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot: 1.0635 Chiến lược chính: mua trên 1.0635 + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.0690 & 1.0715 Các cản cứng: 1.0750 ** 1.0715 * 1.0690 * 1.0649 1.0635 *** 1.0615 ** 1.0585 * Forex - GBP/USD:...
TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 05/05/2016 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot: 1.1540 Chiến lược chính: bán dưới 1.1540 + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.1450 & 1.1415 Các cản cứng: 1.1660 ** 1.1600 ** 1.1540 *** 1.1479 1.1450 *** 1.1415 ** 1.1370 *** Forex - GBP/USD:...
Dầu: xu hướng tăng. Pivot: 106.90. Chiến lược: mua trên 106.90. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 108.9 & 109.5. + Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 106.3. (Thông tin tham khảo) Forex - TINFOREX.COM
THỊ TRƯỜNG GIAO DỊCH TRẦM LẮNG, CHỜ PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH FED Tuần vừa qua là một tuần giao dịch khá trầm lắng trên thị trường tài chính toàn cầu trong bối cảnh thiếu vắng các thông tin tác động quan trọng và nhiều nhà đầu tư bước vào...
TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 19/07/2016 Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot: 1.1080 Chiến lược chính: bán dưới 1.1080 + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.1000 & 1.0970 Các cản cứng: 1.1120 ** 1.1100 *** 1.1080 *** 1.1020 1.1000 *** 1.0970 *** 1.0935 ** Forex - GBP/USD:...
  EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot: 1.2885 Chiến lược: mua trên 1.2885 + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.298 & 1.304. + Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 1.284. GBP/USD: xu hướng tăng. Pivot: 1.514. Chiến lược: mua trên 1.514. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit):1.521 & 1.5235. + Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 1.5105. USD/JPY: xu hướng giảm. Pivot: 95.1. Chiến lược: bán dưới 95.1. + Mục tiêu lợi...
Dầu: xu hướng tăng. Pivot: 102.10. Chiến lược: mua trên 102.10. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 104.95 & 106.2. + Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 101 - 101.6. (Thông tin tham khảo) Forex - TINFOREX.COM
TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 12/02/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot: 1.136 Chiến lược chính: bán dưới 1.136 + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.127 & 1.122 + Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips. Các cản cứng: 1.1465...
EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot: 1.283. Chiến lược: bán dưới 1.283. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.278 & 1.276. + Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 1.2855. GBP/USD: xu hướng giảm. Pivot: 1.5115. Chiến lược: bán dưới 1.5115. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.5045 & 1.502. + Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 1.5155. USD/JPY: xu hướng...
Vàng: xu hướng tăng. Pivot: 1590. Chiến lược vàng: mua trên 1590. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1609 & 1619. + Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 1584. (Thông tin tham khảo) Forex - TINFOREX.COM