Chiến lược giao dịch

Chiến lược giao dịch

Nơi cập nhật các chiến lược giao dịch Vàng, Forex có tỷ lệ lợi nhuận cao hàng ngày theo các phiên

Chiến lược vàng: vùng mua 1: 1762 - 1765. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1779 - 1788 - 1795. + Dừng lỗ (Stop Loss): 1756. Vùng mua 2: 1746 – 1749. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1760 – 1765. + Dừng lỗ (Stop Loss): 1740. Forex - TINFOREX.COM
TinForex.com tổng hợp nhận định giá vàng và chiến lược giao dịch vàng của các chuyên gia ngày 07/07/2014 Nhận định giá vàng của ForexYard Pivot: 1324 Ưu tiên của chúng tôi: Bán dưới 1324 với mục tiêu 1309 & 1304 trong phần mở rộng. Phương án phụ: Trên 1324 nhìn cho việc...
TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 25/06/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot: 1.123 Chiến lược chính: bán dưới 1.123 + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.1135 & 1.108 + Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips. Các cản cứng: 1.135...
Vàng: xu hướng giảm. Pivot: 1772. Chiến lược vàng: bán dưới 1772. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1753 & 1747. + Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 1779. Forex - TINFOREX.COM
Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot: 1.362 Chiến lược chính: bán dưới 1.362 + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.3585 & 1.3555 + Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips. Phương án phụ: nếu breakout 1.362 thì mục tiêu tăng lên 1.365 & 1.367 Forex -...
Vàng: xu hướng tăng. Pivot: 1576. Chiến lược vàng: mua trên 1576. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1598 & 1604. + Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 1564. Forex - TINFOREX.COM
TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 15/08/2014 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot: 1.335 Chiến lược chính: mua trên 1.335 + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.339 & 1.341 + Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips. Phương án phụ:...
Dầu: xu hướng giảm. Pivot: 80.15. Chiến lược: bán dưới 80.15. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 77.6 & 76.2. + Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 81. Forex - TINFOREX.COM
Chiến lược giao dịch Vàng phiên Mỹ Vàng: xu hướng giảm. Pivot: 1291. Chiến lược vàng: bán dưới 1291. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1266 & 1244. + Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 1296 - 1301. (Thông tin tham khảo) Forex - TINFOREX.COM
Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot: 1.3330. Chiến lược: mua trên 1.3330. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.341 & 1.345. + Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips. Forex - GBP/USD: xu hướng giảm. Pivot: 1.5605. Chiến lược: bán dưới 1.5605. + Mục tiêu lợi nhuận (Take...
Dong A Bank nhận định chiến lược giao dịch forex ngày 24/07/2014 AUD/USD Hôm qua đồng Úc đóng cửa là một ngày tăng giá mạnh và sáng nay đồng Úc tiếp tục xu hướng tăng giá và tạo giá cao mới. Hôm nay nếu giá trên 0.9447 thì đồng Úc sẽ...
Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu Vàng: xu hướng tăng. Pivot: 1320. Chiến lược vàng: mua trên 1320. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1352 & 1359. + Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 1310 - 1315. (Thông tin tham khảo) Forex - TINFOREX.COM