Forex Indicators

Forex Indicators

Nơi chia sẽ những Indicators Forex miễn phí, giúp bạn làm sao để tạo một hệ thống giao dịch từ đơn giản đến phức tạp

Happy 2014! Sau một kỳ nghĩ tết, TINFOREX.com trở lại với những lượt bài về chia sẽ kinh nghiệm giao dịch, chia sẽ hệ thống đầu tư (forex indicators, forex expert advisors) bằng một bài về đánh giá 3 hệ thống Forex Expert Advisors mới đáng chú ý tháng 01/2014. 3...
Forex Indicators hay phần mềm hỗ trợ phân tích biểu đồ rất có ích cho các nhà đầu tư, nhưng làm thế nào để sử dụng chúng khi đầu tư Forex? Trước khi đưa ra quyết định quan trọng này, bạn nên xem xét những vấn đề sau: Những gì...
Indicators auto pivot tự động vẽ đường pivot, hỗ trợ và khàng cự. Thông tin về Indicators Auto Pivot: _ 2 đường xanh dương nhạt có dòng chữ YL (giá thấp nhất ngày trước) và YH (giá cao nhất ngày trước). _ Đường màu xanh dương đậm ngắn nằm giữa có dòng...