Chiến lược giao dịch AUD/USD – VNINVEST 07/08/2017

0
98

Chiến lược giao dịch AUD/USD – VNINVEST 07/08/2017

Pivot: 0.79411

Chiến lược giao dịch:

Sell: 0.79500      SL: 0.79800      TP: 0.78800

Các mức hỗ trợ kỹ thuật:

Mức kháng cự: 0.79700 – 0.80100 – 0.80600

Mức hỗ trợ:      0.78800 – 0.78400 – 0.78000

 

Chiến lược giao dịch AUD/USD tham khảo. Chúc quý nhà đầu tư giao dịch thành công!

Bản tin tư vấn chiến lược đầu tư của VNINVEST

 

 

 

Trade Online
Chia sẽ

Để lại lời nhắn