Chiến lược giao dịch AUD/USD – VNINVEST 07/12/2017

0
62

Chiến lược giao dịch AUD/USD – VNINVEST 07/12/2017

Pivot: 0.75839

Chiến lược giao dịch:

Sell: 0.75800      SL: 0.76100      TP: 0.75300

Các mức hỗ trợ kỹ thuật:

Mức kháng cự: 0.76858 – 0.76589 – 0.76108

Mức hỗ trợ:      0.74608 – 0.75089 – 0.75358

 

Chiến lược giao dịch AUD/USD tham khảo. Chúc quý nhà đầu tư giao dịch thành công!

Bản tin tư vấn chiến lược đầu tư của VNINVEST

Trade Online
Chia sẽ

Để lại lời nhắn