Chiến lược giao dịch AUD/USD – VNINVEST 08/01/2018

0
20

Chiến lược giao dịch AUD/USD – VNINVEST 08/01/2018

Pivot: 0.78566

Chiến lược giao dịch:

Buy: 0.78300      SL: 0.78000      TP: 0.78800

Các mức hỗ trợ kỹ thuật:

Mức kháng cự: 0.79190 – 0.78962 – 0.78794

Mức hỗ trợ:      0.78002 – 0.78170 – 0.78398

 

Chiến lược giao dịch AUD/USD tham khảo. Chúc quý nhà đầu tư giao dịch thành công!

Bản tin tư vấn chiến lược đầu tư của VNINVEST

Trade Online
Chia sẽ

Để lại lời nhắn