Chiến lược giao dịch AUD/USD – VNINVEST 09/01/2018

0
33

Chiến lược giao dịch AUD/USD – VNINVEST 09/01/2018

Pivot: 0.78456

Chiến lược giao dịch:

Buy: 0.78300      SL: 0.78000      TP: 0.78800

Các mức hỗ trợ kỹ thuật:

Mức kháng cự: 0.79111 – 0.78912 – 0.78655

Mức hỗ trợ:      0.77743 – 0.78000 – 0.78199

 

Chiến lược giao dịch AUD/USD tham khảo. Chúc quý nhà đầu tư giao dịch thành công!

Bản tin tư vấn chiến lược đầu tư của VNINVEST

Trade Online
Chia sẽ

Để lại lời nhắn