Chiến lược giao dịch dầu phiên Âu ngày 17/10/2013

0
236

Chiến lược giao dịch dầu phiên Âu ngày 17/10/2013

Dầu: xu hướng tăng.

Pivot: 101.50.
Chiến lược: mua trên 101.50.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 103.55 & 104.1.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 100.6 – 101.1.

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Trade Online
Chia sẽ

Để lại lời nhắn