Chiến lược giao dịch dầu phiên Mỹ ngày 08/10/2013

0
262

Chiến lược giao dịch dầu phiên Mỹ ngày 08/10/2013

Dầu: xu hướng tăng.

Pivot: 102.10.
Chiến lược: mua trên 102.10.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 104.95 & 106.2.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 101 – 101.6.

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Trade Online
Chia sẽ

Để lại lời nhắn