Chiến lược giao dịch dầu phiên Mỹ ngày 16/10/2013

0
243

Chiến lược giao dịch dầu phiên Mỹ ngày 16/10/2013

Dầu: xu hướng giảm.

Pivot: 102.50.
Chiến lược: bán dưới 102.50.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 100.6 & 99.65.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 103 – 103.5.

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Trade Online
Chia sẽ

Để lại lời nhắn