Chiến lược giao dịch dầu phiên Mỹ ngày 17/10/2013

0
272

Chiến lược giao dịch dầu phiên Mỹ ngày 17/10/2013

Dầu: xu hướng tăng.

Pivot: 101.50.
Chiến lược: mua trên 101.50.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 102.3 & 102.9.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 100.5 – 101.

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Trade Online
Chia sẽ

Để lại lời nhắn