Chiến lược giao dịch EUR/USD – VNINVEST 10/08/2017

0
123

Chiến lược giao dịch EUR/USD – VNINVEST 10/08/2017

Pivot: 1.17528

Chiến lược giao dịch:

Sell: 1.17700      SL:1.18300      TP: 1.16600

Các mức hỗ trợ kỹ thuật:

Mức kháng cự: 1.17800 – 1.18100 – 1.18500

Mức hỗ trợ:      1.17300 – 1.17000 – 1.16600

 

Chiến lược giao dịch EUR/USD tham khảo. Chúc quý nhà đầu tư giao dịch thành công!

Bản tin tư vấn chiến lược đầu tư của VNINVEST

Trade Online
Chia sẽ

Để lại lời nhắn