Chiến lược giao dịch EUR/USD – VNINVEST 11/10/2017

0
55

Chiến lược giao dịch EUR/USD – VNINVEST 11/10/2017

Pivot 1.18140

Chiến lược giao dịch:

Buy: 1.18100      SL: 1.17700      TP: 1.18700

Các mức hỗ trợ kỹ thuật:

Mức kháng cự: 1.18400 – 1.18700 – 1.19200

Mức hỗ trợ: 1.17800 – 1.17500 – 1.17000

 

Chiến lược giao dịch EUR/USD tham khảo. Chúc quý nhà đầu tư giao dịch thành công!

Bản tin tư vấn chiến lược đầu tư của VNINVEST

Trade Online
Chia sẽ

Để lại lời nhắn