Chiến lược giao dịch forex của Dong A Bank ngay 11/12/2013

0
311
Chiến lược giao dịch các cặp ngoại tệ chính của Dong A Bank ngay 11/12/2013

Chiến lược giao dịch các cặp ngoại tệ chính của Dong A Bank ngay 11/12/2013Forex – AUD/USD

Hôm qua đồng Úc đóng cửa là một ngày tăng giá. Nhưng vẫn chưa phá được mức kháng cự 0.9150. Hôm nay đồng Úc sẽ điều chỉnh về 0.9100-0.9120 rồi sẽ tiếp tục xu hướng tăng giá. Nếu phá 0.9170, đồng Úc sẽ có sự bứt phá mạnh. Mục tiêu đầu tiên sẽ đến 0.9220.

Hôm nay đồng Úc dưới 0.9150 thì sẽ giảm giá xuống 0.9100/0.9068. Nếu đồng Úc trên 0.9150 thì đồng Úc sẽ tăng lên lại vùng 0.9220.

Xu hướng: Tăng
Biên độ dao động: 0.9060 – 0.9220

Chiến lược

Mua: 0.9100-0.9120
Chốt Lời: 0.9170/0.9220
Chặn Lỗ: 0.9060

Forex – EUR/USD

Xu hướng trong ngày: Tăng

Dự kiến hôm nay : Eur đã tăng vào vùng kháng cự 1.3780—1.3800 vào hôm qua . Hôm nay có thể Eur giảm lại điều chỉnh về khu vực hỗ trợ đầu tiên tại 1.3688 hoặc 1.3630, tuy nhiên chúng tôi vẫn đang nhận định xu hướng chính là tăng giá.Hôm nay chúng tôi tiếp tục đừng ngoài quan sát chờ tín hiệu tốt hơn để mua lên.

Chiến Lược:

Trạng thái: Đứng ngoài

Forex – GBP/USD

Xu hướng trong ngày: Tăng

Dự kiến hôm nay : Gbp bức phá kháng cự 1.6440 vào hôm qua ,chúng tôi nhận thấy khả năng GBP sẽ còn tiếp tục tăng cao nhắm đến kháng cự tiếp theo tại 1.6600 sắp tới. Hôm nay chúng tôi chờ nhịp giảm điều chỉnh về vùng 1.6390—1.6400 mua lên với mục tiêu kỳ vọng GBP chinh phục kháng cự 1.6600.

Chiến lược

Trạng thái: chờ mua tại 1.6390—1.6400
Chốt lời:1.6550—1.6600
Dừng lỗ: 1.6280

Rebate lên đến 90% tại - FOREX.com cùng TINFOREX

FOREX.com là thành viên của NFA, FCA, ASIC,.... là một trong những Forex Broker quốc tế được khách hàng Việt Nam đánh giá cao nhất.

Xem thông tin sàn FOREX.com

Để lại lời nhắn