Chiến lược giao dịch forex của Dong A Bank ngày 20/06/2014

0
259
Chiến lược giao dịch forex của Dong A Bank ngày 17/01/2014

Dong A Bank nhận định chiến lược giao dịch forex ngày 20/06/2014

AUD/USD

Hôm qua đồng Úc dao động trong biên độ hẹp. Hiện tại giá đồng Úc đang ở gần khu vực mức kháng cự. Nếu giá vẫn chưa phá được 0.9447 thì xu hướng của đồng Úc vẫn còn sideway. Nếu hôm nay đồng Úc bứt phá mức kháng cự 0.9447 thì đồng Úc sẽ có xu hướng tăng giá mạnh mẽ.

Hôm nay đồng Úc dưới 0.9400, đồng Úc sẽ giảm giá xuống 0.9300. Nếu đồng Úc trên 0.9400, thì đồng Úc tăng giá đến 0.9447.

Xu hÆ°á»›ng : sideway

Biên độ dao động: 0.9370-0.9447

Chiến lược:
Mua: 0.9370
Chốt lời: 0.9440
Chốt lỗ: 0.9300

USD/CAD

Hôm qua đồng cad đóng cửa là một ngày giảm giá nhưng đồng Cad đang gặp mức hỗ trợ tại 1.0820. Nếu hôm nay đồng cad phá vỡ được mức này đồng cad sẽ có xu hướng xuống rõ ràng. Nếu hôm nay đồng cad chưa phá được mức hỗ trợ 1.0820 thì đồng cad sẽ tiếp tục sideway trong biên độ 1.0820-1.0935

Hôm nay đồng cad dưới 1.0820, đồng cad sẽ giảm giá xuống 1.0740. Nếu đồng cad trên 1.0820, thì đồng cad tăng giá đến 1.0890.

Xu hÆ°á»›ng : sideway

Biên độ dao động: 1.0800-1.0890

Chiến lược: đứng ngoài quan sát

USD/JPY

Hôm qua đồng Yên vẫn tiếp tục dao động trong biên độ hẹp. Xu hướng vẫn chưa rõ ràng. Nên đứng ngoài quan sát là tốt nhất trong giai đoạn này.

Xu hÆ°á»›ng : sideway

Biên độ dao động: 100.76-102.70

Chiến lược: đứng ngoài quan sát

EUR/USD

Xu hướng: Sideway

Dự kiến hôm nay : Eur bức phá kháng cự 1.3585 tiếp tục tạo mức cao mới tại 1.3640 vào hôm qua. Như nhận định của chúng tôi, Eur đang trên đà tăng giá hướng tới kháng cự 1.3670, nếu như trong tuần này Eur bức phá mức kháng cự 1.3670 này thì khả năng Eur chuyển hướng tăng trở lại trong Weekly. Hôm nay chúng tôi giữ trạng thái mua và ủng hộ mua thêm quanh khu vực 1.3585–1.3600 với mục tiêu tại kháng cự 1.3670.

Chiến Lược:
Trạng thái: Mua tại 1.3585 – 1.3600
Chốt lÆ¡Ì€i : 1.3640 – 1.3670
Dừng lỗ: 1.3540

GBP/USD

Xu hướng: tăng

Dự kiến hôm nay : GBP tăng mạnh mẽ vào hôm qua bức phá kháng cự 1.6995, cuối ngày đóng cửa tại 1.7040. Trong biểu đồ Weekly, chúng tôi nhận thấy GBP hiện tại đang chạm mức kháng cự cao nhất từ năm 2009, nếu như GBP bức phá kháng cự này thì khả năng GBP tiếp tục chinh phục kháng cự cao hơn tại 1.7450. Hôm nay chúng tôi chờ mua lên khi giá điều chỉnh kiểm tra khu vực 1.7000 với mức dừng lỗ tại 1.6920.

Chiến lược
Trạng thái: Chờ mua tại 1.7000
Chốt lời: 1.7050
Dừng lỗ: 1.6920

Forex – TINFOREX.COM

Rebate lên đến 90% tại - FOREX.com cùng TINFOREX

FOREX.com là thành viên của NFA, FCA, ASIC,.... là một trong những Forex Broker quốc tế được khách hàng Việt Nam đánh giá cao nhất.

Xem thông tin sàn FOREX.com

Để lại lời nhắn