Chiến lược giao dịch forex phiên Âu ngày 15/10/2013

0
229

Chiến lược giao dịch forex phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex phiên Âu ngày 15/10/2013

Forex – EUR/USD: xu hướng tăng.

Pivot: 1.3545.
Chiến lược: mua trên 1.3545.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.36 & 1.363.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Chiến lược giao dịch forex phiên Âu ngày 15/10/2013

Forex – GBP/USD: xu hướng tăng.

Pivot: 1.5950..
Chiến lược: mua trên 1.5950..
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.6015 & 1.6045.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Chiến lược giao dịch forex phiên Âu ngày 15/10/2013

Forex – USD/JPY: xu hướng tăng.

Pivot: 98.10.
Chiến lược: mua trên 98.10.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 98.7 & 99.1.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Chiến lược giao dịch forex phiên Âu ngày 15/10/2013

Forex – AUD/USD: xu hướng tăng.

Pivot: 0.9485.
Chiến lược: mua trên 0.9485.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 0.955 & 0.9585.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Trade Online
Chia sẽ

Để lại lời nhắn