Chiến lược giao dịch forex phiên Âu ngày 16/10/2013

0
255

Chiến lược giao dịch forex phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex phiên Âu ngày 16/10/2013

Forex – EUR/USD: xu hướng tăng.

Pivot: 1.3480.
Chiến lược: mua trên 1.3480.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.3545 & 1.357.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Chiến lược giao dịch forex phiên Âu ngày 16/10/2013

Forex – GBP/USD: xu hướng giảm.

Pivot: 1.6015.
Chiến lược: bán dưới 1.6015.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.591 & 1.588.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Chiến lược giao dịch forex phiên Âu ngày 16/10/2013

Forex – USD/JPY: xu hướng giảm.

Pivot: 98.70.
Chiến lược: bán dưới 98.70.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 97.85 & 97.6.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Chiến lược giao dịch forex phiên Âu ngày 16/10/2013

Forex – AUD/USD: xu hướng tăng.

Pivot: 0.9485.
Chiến lược: mua trên 0.9485.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 0.9545 & 0.9585.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Trade Online
Chia sẽ

Để lại lời nhắn