Chiến lược giao dịch forex phiên Âu ngày 17/10/2013

0
334
Chiến lược giao dịch forex phiên Âu ngày 17/10/2013

Chiến lược giao dịch forex phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex phiên Âu ngày 17/10/2013

Forex – EUR/USD: xu hÆ°á»›ng tăng.

Pivot: 1.3515.
Chiến lược: mua trên 1.3515.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.357 & 1.36.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Chiến lược giao dịch forex phiên Âu ngày 17/10/2013

Forex – GBP/USD: xu hÆ°á»›ng tăng.

Pivot: 1.5940.
Chiến lược: mua trên 1.5940.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.601 & 1.6045.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Chiến lược giao dịch forex phiên Âu ngày 17/10/2013

Forex – USD/JPY: xu hÆ°á»›ng giảm.

Pivot: 98.70.
Chiến lược: bán dưới 98.70.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 98.1 & 97.9.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Chiến lược giao dịch forex phiên Âu ngày 17/10/2013

Forex – AUD/USD: xu hÆ°á»›ng tăng.

Pivot: 0.9505.
Chiến lược: mua trên 0.9505.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 0.957 & 0.9585.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Rebate lên đến 90% tại - FOREX.com cùng TINFOREX

FOREX.com là thành viên của NFA, FCA, ASIC,.... là một trong những Forex Broker quốc tế được khách hàng Việt Nam đánh giá cao nhất.

Xem thông tin sàn FOREX.com

Để lại lời nhắn