Chiến lược giao dịch forex phiên Âu ngày 17/10/2013

0
275

Chiến lược giao dịch forex phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex phiên Âu ngày 17/10/2013

Forex – EUR/USD: xu hướng tăng.

Pivot: 1.3515.
Chiến lược: mua trên 1.3515.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.357 & 1.36.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Chiến lược giao dịch forex phiên Âu ngày 17/10/2013

Forex – GBP/USD: xu hướng tăng.

Pivot: 1.5940.
Chiến lược: mua trên 1.5940.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.601 & 1.6045.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Chiến lược giao dịch forex phiên Âu ngày 17/10/2013

Forex – USD/JPY: xu hướng giảm.

Pivot: 98.70.
Chiến lược: bán dưới 98.70.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 98.1 & 97.9.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Chiến lược giao dịch forex phiên Âu ngày 17/10/2013

Forex – AUD/USD: xu hướng tăng.

Pivot: 0.9505.
Chiến lược: mua trên 0.9505.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 0.957 & 0.9585.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Trade Online
Chia sẽ

Để lại lời nhắn