Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ ngày 07/10/2013

0
290

Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ ngày 07/10/2013

Forex – EUR/USD: xu hướng giảm.

Pivot: 1.3590.
Chiến lược: bán dưới 1.3590.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.3535 & 1.3505.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ ngày 07/10/2013

Forex – GBP/USD: xu hướng giảm.

Pivot: 1.609.
Chiến lược: bán dưới 1.609.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.6 & 1.5975.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ ngày 07/10/2013

Forex – USD/JPY: xu hướng giảm.

Pivot: 97.5.
Chiến lược: bán dưới 97.5.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 96.8 & 96.35.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ ngày 07/10/2013

Forex – AUD/USD: xu hướng giảm.

Pivot: 0.9455.
Chiến lược: bán dưới 0.9455.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 0.9365 & 0.9325.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Trade Online
Chia sẽ

Để lại lời nhắn