Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ ngày 08/10/2013

0
269

Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ ngày 08/10/2013

Forex – EUR/USD: xu hướng giảm.

Pivot: 1.359.
Chiến lược: bán dưới 1.359.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.3535 & 1.3505.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ ngày 08/10/2013

Forex – GBP/USD: xu hướng giảm.

Pivot: 1.61.
Chiến lược: bán dưới 1.61.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.603 & 1.6.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ ngày 08/10/2013

Forex – USD/JPY: xu hướng tăng.

Pivot: 96.75.
Chiến lược: mua trên 96.75.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 97.2 & 97.5.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ ngày 08/10/2013

Forex – AUD/USD: xu hướng giảm.

Pivot: 0.9455.
Chiến lược: bán dưới 0.9455.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 0.9385 & 0.9355.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Trade Online
Chia sẽ

Để lại lời nhắn