Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ ngày 09/10/2013

0
222

Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ ngày 09/10/2013

Forex – EUR/USD: xu hướng giảm.

Pivot: 1.3555.
Chiến lược: bán dưới 1.3555.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.3505 & 1.3485.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ ngày 09/10/2013

Forex – GBP/USD: xu hướng giảm.

Pivot: 1.6045.
Chiến lược: bán dưới 1.6045.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.595 & 1.591.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ ngày 09/10/2013

Forex – USD/JPY: xu hướng tăng.

Pivot: 96.95.
Chiến lược: mua trên 96.95.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 97.5 & 97.85.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ ngày 09/10/2013

Forex – AUD/USD: xu hướng tăng.

Pivot: 0.941.
Chiến lược: mua trên 0.941.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 0.9485 & 0.952.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Trade Online
Chia sẽ

Để lại lời nhắn