Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ ngày 15/10/2013

0
263

Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ ngày 15/10/2013

Forex – EUR/USD: xu hướng giảm.

Pivot: 1.3545.
Chiến lược: bán dưới 1.3545.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.3485 & 1.346.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ ngày 15/10/2013

Forex – GBP/USD: xu hướng giảm.

Pivot: 1.5965.
Chiến lược: bán dưới 1.5965.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.591 & 1.588.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ ngày 15/10/2013

Forex – USD/JPY: xu hướng tăng.

Pivot: 98.1.
Chiến lược: mua trên 98.1.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 98.7 & 99.1
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ ngày 15/10/2013

Forex – AUD/USD: xu hướng tăng.

Pivot: 0.9485.
Chiến lược: mua trên 0.9485.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 0.9545 & 0.9585.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Trade Online
Chia sẽ

Để lại lời nhắn