Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ ngày 17/10/2013

0
251

Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ ngày 17/10/2013

Forex – EUR/USD: xu hướng tăng.

Pivot: 1.358.
Chiến lược: mua trên 1.358.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.3645 & 1.369.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ ngày 17/10/2013

Forex – GBP/USD: xu hướng tăng.

Pivot: 1.604.
Chiến lược: mua trên 1.604.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.612 & 1.615.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ ngày 17/10/2013

Forex – USD/JPY: xu hướng giảm.

Pivot: 98.55.
Chiến lược: bán dưới 98.55.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 0.976 & 0.971.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ ngày 17/10/2013

Forex – AUD/USD: xu hướng tăng.

Pivot: 0.955.
Chiến lược: mua trên 0.955.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 0.965 & 0.968.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Trade Online
Chia sẽ

Để lại lời nhắn