Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 01/03/2017

0
220

TinForex.com – Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 01/03/2017

Chiến lược giao dịch forex phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 01/03/2017

Forex – EUR/USD: xu hướng giảm.

Pivot: 1.0590
Chiến lược chính: bán dưới 1.0590
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.0540 & 1.0520

Các cản cứng:
1.0630 ***
1.0610 **
1.0590 ***
1.0565
1.0540 **
1.0520 **
1.0490 **

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 01/03/2017

Forex – GBP/USD: xu hướng giảm.

Pivot: 1.2405
Chiến lược chính: bán dưới 1.2405
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.2345 & 1.2310

Các cản cứng:
1.2475 **
1.2445 ***
1.2405 ***
1.2380
1.2345 ***
1.2310 ***
1.2260 ***

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 01/03/2017

Forex – USD/JPY: xu hướng tăng.

Pivot: 112.70
Chiến lược chính: mua trên 112.70
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 113.75 & 114.05

Các cản cứng:
114.35
114.05
113.75
113.25
112.70
112.40
111.90

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 01/03/2017

Forex – AUD/USD: xu hướng tăng.

Pivot: 0.7650
Chiến lược chính: mua trên 0.7650
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 0.7680 & 0.7700

Các cản cứng:
0.7720 **
0.7700 ***
0.7680 ***
0.7667
0.7650 ***
0.7630 ***
0.7615 **

Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 01/03/2017

Vàng: xu hướng giảm.

Pivot: 1248.80
Chiến lược vàng: bán dưới 1248.80
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1240.75 & 1235.50

Các cản cứng:
1258.50
1252.00
1248.80
1244.32
1240.75
1235.50
1231.00

Chiến lược giao dịch dầu phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 01/03/2017

Dầu: xu hướng tăng.

Pivot: 53.82
Chiến lược chính: mua trên 53.82
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 54.23 & 54.50

Các cản cứng:
54.75
54.50
54.23
54.06
53.82
53.65
53.45

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Trade Online
Chia sẽ

Để lại lời nhắn