Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 01/04/2014

1
289

Chiến lược giao dịch forex phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 01/04/2014

Forex – EUR/USD: xu hướng tăng.

Pivot: 1.376
Chiến lược chính: mua trên 1.376
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.381 & 1.3845
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu phá vỡ mức 1.376 thì mục tiêu giảm xuống 1.374 & 1.372

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 01/04/2014

Forex – GBP/USD: xu hướng tăng.

Pivot: 1.6605
Chiến lược chính: mua trên 1.6605
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.668 & 1.672
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu phá vỡ mức 1.6605 thì mục tiêu giảm xuống 1.655 & 1.6505

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 01/04/2014

Forex – USD/JPY: xu hướng tăng.

Pivot: 102.95
Chiến lược chính: mua trên 102.95
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 103.45 & 103.75
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu phá vỡ mức 102.95 thì mục tiêu giảm xuống 102.65 & 102.4

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 01/04/2014

Forex – AUD/USD: xu hướng tăng.

Pivot: 0.922
Chiến lược chính: mua trên 0.922
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 0.934 & 0.9385
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu phá vỡ mức 0.922 thì mục tiêu giảm xuống 0.918 & 0.915

Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 01/04/2014

Vàng: xu hướng giảm.

Pivot: 1299
Chiến lược vàng: bán dưới 1299
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1272 & 1260
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 1304.

Phương án phụ: nếu phá vỡ mức 1299 thì mục tiêu tăng lên 1307 & 1320

Chiến lược giao dịch dầu phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 01/04/2014

Dầu: xu hướng tăng.

Pivot: 100.45
Chiến lược chính: mua trên 100.45
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 102.2 & 103.25
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 99.95.

Phương án phụ: nếu phá vỡ mức 100.45 thì mục tiêu giảm xuống 99.4 & 98.3

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Trade Online
Chia sẽ

1 bình luận

Để lại lời nhắn