Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 01/04/2014

1
300
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 01/04/2014

Chiến lược giao dịch forex phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 01/04/2014

Forex – EUR/USD: xu hÆ°á»›ng tăng.

Pivot: 1.376
Chiến lược chính: mua trên 1.376
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.381 & 1.3845
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu phá vỡ mức 1.376 thì mục tiêu giảm xuống 1.374 & 1.372

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 01/04/2014

Forex – GBP/USD: xu hÆ°á»›ng tăng.

Pivot: 1.6605
Chiến lược chính: mua trên 1.6605
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.668 & 1.672
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu phá vỡ mức 1.6605 thì mục tiêu giảm xuống 1.655 & 1.6505

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 01/04/2014

Forex – USD/JPY: xu hÆ°á»›ng tăng.

Pivot: 102.95
Chiến lược chính: mua trên 102.95
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 103.45 & 103.75
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu phá vỡ mức 102.95 thì mục tiêu giảm xuống 102.65 & 102.4

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 01/04/2014

Forex – AUD/USD: xu hÆ°á»›ng tăng.

Pivot: 0.922
Chiến lược chính: mua trên 0.922
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 0.934 & 0.9385
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu phá vỡ mức 0.922 thì mục tiêu giảm xuống 0.918 & 0.915

Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 01/04/2014

Vàng: xu hướng giảm.

Pivot: 1299
Chiến lược vàng: bán dưới 1299
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1272 & 1260
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 1304.

Phương án phụ: nếu phá vỡ mức 1299 thì mục tiêu tăng lên 1307 & 1320

Chiến lược giao dịch dầu phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 01/04/2014

Dầu: xu hướng tăng.

Pivot: 100.45
Chiến lược chính: mua trên 100.45
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 102.2 & 103.25
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 99.95.

Phương án phụ: nếu phá vỡ mức 100.45 thì mục tiêu giảm xuống 99.4 & 98.3

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Rebate lên đến 90% tại - FOREX.com cùng TINFOREX

FOREX.com là thành viên của NFA, FCA, ASIC,.... là một trong những Forex Broker quốc tế được khách hàng Việt Nam đánh giá cao nhất.

Xem thông tin sàn FOREX.com

1 bình luận

Để lại lời nhắn