Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 02/03/2017

0
242

TinForex.com – Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 02/03/2017

Chiến lược giao dịch forex phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 02/03/2017

Forex – EUR/USD: xu hướng giảm.

Pivot: 1.0570
Chiến lược chính: bán dưới 1.0570
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.0515 & 1.0495

Các vùng hỗ trợ và kháng cự:
1.0610 **
1.0590 ***
1.0570 ***
1.0545
1.0515 **
1.0495 ***
1.0470 ***

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 02/03/2017

Forex – GBP/USD: xu hướng giảm.

Pivot: 1.2340
Chiến lược chính: bán dưới 1.2340
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.2260 & 1.2230

Các vùng hỗ trợ và kháng cự:
1.2445 ***
1.2405 ***
1.2340 ***
1.2300
1.2260 ***
1.2230 **
1.2200 ***

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 02/03/2017

Forex – USD/JPY: xu hướng tăng.

Pivot: 113.30
Chiến lược chính: mua trên 113.30
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 114.35 & 114.60

Các vùng hỗ trợ và kháng cự:
115.00
114.60
114.35
113.75
113.30
112.85
112.40

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 02/03/2017

Forex – AUD/USD: xu hướng giảm.

Pivot: 0.7680
Chiến lược chính: bán dưới 0.7680
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 0.7630 & 0.7615

Các vùng hỗ trợ và kháng cự:
0.7720 **
0.7700 ***
0.7680 ***
0.7655
0.7630 ***
0.7615 ***
0.7600 ***

Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 02/03/2017

Vàng: xu hướng giảm.

Pivot: 1250.50
Chiến lược vàng: bán dưới 1250.50
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1242.00 & 1237.75

Các vùng hỗ trợ và kháng cự:
1258.50
1254.50
1250.50
1246.33
1242.00
1237.75
1234.50

Chiến lược giao dịch dầu phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 02/03/2017

Dầu: xu hướng giảm.

Pivot: 53.85
Chiến lược chính: bán dưới 53.85
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 53.20 & 53.00

Các vùng hỗ trợ và kháng cự:
54.25
54.05
53.85
53.51
53.20
53.00
52.80

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Trade Online
Chia sẽ

Để lại lời nhắn