Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 02/07/2014

0
230

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 02/07/2014

Chiến lược giao dịch forex phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 02/07/2014

Forex – EUR/USD: xu hướng giảm.

Pivot: 1.37
Chiến lược chính: bán dưới 1.37
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.365 & 1.362
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 1.37 thì mục tiêu tăng lên 1.372 & 1.375

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 02/07/2014

Forex – GBP/USD: xu hướng tăng.

Pivot: 1.7115
Chiến lược chính: mua trên 1.7115
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.72 & 1.7235
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 1.7115 thì mục tiêu giảm xuống 1.709 & 1.705

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 02/07/2014

Forex – USD/JPY: xu hướng tăng.

Pivot: 101.35
Chiến lược chính: mua trên 101.35
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 101.8 & 102
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 101.35 thì mục tiêu giảm xuống 101.2 & 101

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 02/07/2014

Forex – AUD/USD: xu hướng tăng.

Pivot: 0.9435
Chiến lược chính: mua trên 0.9435
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 0.9505 & 0.953
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 0.9435 thì mục tiêu giảm xuống 0.941 & 0.9385

Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 02/07/2014

Vàng: xu hướng tăng.

Pivot: 1306
Chiến lược vàng: mua trên 1306
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1333 & 1350
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 1301.

Phương án phụ: nếu breakout 1306 thì mục tiêu giảm xuống 1300 & 1285

Chiến lược giao dịch dầu phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 02/07/2014

Dầu: xu hướng giảm.

Pivot: 106.1
Chiến lược chính: bán dưới 106.1
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 104.6 & 104.25
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 106.6.

Phương án phụ: nếu breakout 106.1 thì mục tiêu tăng lên 106.85 & 107.5

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Trade Online
Chia sẽ

Để lại lời nhắn