Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 03/03/2017

0
204

TinForex.com – Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 03/03/2017

Chiến lược giao dịch forex phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 03/03/2017

Forex – EUR/USD: xu hướng giảm.

Pivot: 1.0545
Chiến lược chính: bán dưới 1.0545
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.0490 & 1.0470

Các vùng hỗ trợ và kháng cự:
1.0590 **
1.0570 ***
1.0545 ***
1.0514
1.0490 ***
1.0470 **
1.0450 ***

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 03/03/2017

Forex – GBP/USD: xu hướng giảm.

Pivot: 1.2310
Chiến lược chính: bán dưới 1.2310
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.2230 & 1.2200

Các vùng hỗ trợ và kháng cự:
1.2405 ***
1.2355 **
1.2310 ***
1.2270
1.2230 ***
1.2200 **
1.2150 ***

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 03/03/2017

Forex – USD/JPY: xu hướng tăng.

Pivot: 113.85
Chiến lược chính: mua trên 113.85
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 114.60 & 115.00

Các vùng hỗ trợ và kháng cự:
115.40
115.00
114.60
114.20
113.85
113.60
113.30

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 03/03/2017

Forex – AUD/USD: xu hướng giảm.

Pivot: 0.7590
Chiến lược chính: bán dưới 0.7590
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 0.7540 & 0.7520

Các vùng hỗ trợ và kháng cự:
0.7640 ***
0.7615 ***
0.7590 ***
0.7570
0.7540 ***
0.7520 ***
0.7500 **

Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 03/03/2017

Vàng: xu hướng giảm.

Pivot: 1236.25
Chiến lược vàng: bán dưới 1236.25
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1226.00 & 1223.00

Các vùng hỗ trợ và kháng cự:
1247.25
1242.25
1236.25
1234.57
1226.00
1223.00
1219.00

Chiến lược giao dịch dầu phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 03/03/2017

Dầu: xu hướng giảm.

Pivot: 52.90
Chiến lược chính: bán dưới 52.90
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 52.40 & 52.10

Các vùng hỗ trợ và kháng cự:
53.50
53.25
52.90
52.60
52.40
52.10
51.85

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Trade Online
Chia sẽ

Để lại lời nhắn