Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 03/06/2014

0
193
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 03/06/2014

Chiến lược giao dịch forex phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 03/06/2014

Forex – EUR/USD: xu hÆ°á»›ng giảm.

Pivot: 1.362
Chiến lược chính: bán dưới 1.362
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.3585 & 1.3555
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 1.362 thì mục tiêu tăng lên 1.365 & 1.367

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 03/06/2014

Forex – GBP/USD: xu hÆ°á»›ng tăng.

Pivot: 1.6715
Chiến lược chính: mua trên 1.6715
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.678 & 1.682
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 1.6715 thì mục tiêu giảm xuống 1.669 & 1.666

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 03/06/2014

Forex – USD/JPY: xu hÆ°á»›ng tăng.

Pivot: 102
Chiến lược chính: mua trên 102
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 102.5 & 102.65
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 102 thì mục tiêu giảm xuống 101.8 & 101.55

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 03/06/2014

Forex – AUD/USD: xu hÆ°á»›ng giảm.

Pivot: 0.929
Chiến lược chính: bán dưới 0.929
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 0.9205 & 0.914
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 0.929 thì mục tiêu tăng lên 0.9315 & 0.933

Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 03/06/2014

Vàng: xu hướng giảm.

Pivot: 1261
Chiến lược vàng: bán dưới 1261
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1235 & 1223
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 1266.

Phương án phụ: nếu breakout 1261 thì mục tiêu tăng lên 1268 & 1276

Chiến lược giao dịch dầu phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 03/06/2014

Dầu: xu hướng giảm.

Pivot: 103.35
Chiến lược chính: bán dưới 103.35
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 102.1 & 101.6
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 103.85.

Phương án phụ: nếu breakout 103.35 thì mục tiêu tăng lên 103.95 & 104.35

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Rebate lên đến 90% tại - FOREX.com cùng TINFOREX

FOREX.com là thành viên của NFA, FCA, ASIC,.... là một trong những Forex Broker quốc tế được khách hàng Việt Nam đánh giá cao nhất.

Xem thông tin sàn FOREX.com

Để lại lời nhắn