Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 04/05/2015

0
286
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 04/05/2015

TinForex.com – Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 04/05/2015

Chiến lược giao dịch forex phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 04/05/2015

Forex – EUR/USD: xu hÆ°á»›ng giảm.

Pivot: 1.1295
Chiến lược chính: bán dưới 1.1295
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.113 & 1.107
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Các cản cứng:
1.145 ***
1.138 ***
1.1295 ***
1.1194
1.113 ***
1.107 ***
1.1015 ***

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 04/05/2015

Forex – GBP/USD: xu hÆ°á»›ng giảm.

Pivot: 1.5215
Chiến lược chính: bán dưới 1.5215
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.51 & 1.5025
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Các cản cứng:
1.54 ***
1.5305 ***
1.5215 **
1.5152
1.51 ***
1.5025 ***
1.497 ***

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 04/05/2015

Forex – USD/JPY: xu hÆ°á»›ng tăng.

Pivot: 119.55
Chiến lược chính: mua trên 119.55
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 120.5 & 120.85
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Các cản cứng:
121.2 ***
120.85 ***
120.5 ***
120.0845
119.55 ***
119.2 ***
118.75 ***

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 04/05/2015

Forex – AUD/USD: xu hÆ°á»›ng giảm.

Pivot: 0.787
Chiến lược chính: bán dưới 0.787
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 0.779 & 0.776
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Các cản cứng:
0.7975 ***
0.7925 ***
0.787 ***
0.7827
0.779 ***
0.776 ***
0.7705 ***

Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 04/05/2015

Vàng: xu hướng tăng.

Pivot: 1169
Chiến lược vàng: mua trên 1169
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1199 & 1207.5
+ Dừng lá»— (Stop Loss): 5 – 10 giá.

Các cản cứng:
1215
1207.5
1199
1183.67
1169
1160
1153

Chiến lược giao dịch dầu phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 04/05/2015

Dầu: xu hướng tăng.

Pivot: 58.3
Chiến lược chính: mua trên 58.3
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 59.9 & 60.5
+ Dừng lá»— (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Các cản cứng:
61.5
60.5
59.9
59.08
58.3
57.85
57.2

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Rebate lên đến 90% tại - FOREX.com cùng TINFOREX

FOREX.com là thành viên của NFA, FCA, ASIC,.... là một trong những Forex Broker quốc tế được khách hàng Việt Nam đánh giá cao nhất.

Xem thông tin sàn FOREX.com

Để lại lời nhắn