Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 04/06/2014

0
247

Chiến lược giao dịch forex phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 04/06/2014

Forex – EUR/USD: xu hướng tăng.

Pivot: 1.3585
Chiến lược chính: mua trên 1.3585
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.365 & 1.367
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 1.3585 thì mục tiêu giảm xuống 1.3555 & 1.351

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 04/06/2014

Forex – GBP/USD: xu hướng giảm.

Pivot: 1.6755
Chiến lược chính: bán dưới 1.6755
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.67 & 1.666
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 1.6755 thì mục tiêu tăng lên 1.678 & 1.682

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 04/06/2014

Forex – USD/JPY: xu hướng tăng.

Pivot: 102.25
Chiến lược chính: mua trên 102.25
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 102.8 & 103.1
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 102.25 thì mục tiêu giảm xuống 102 & 101.8

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 04/06/2014

Forex – AUD/USD: xu hướng giảm.

Pivot: 0.929
Chiến lược chính: bán dưới 0.929
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 0.923 & 0.9205
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 0.929 thì mục tiêu tăng lên 0.9315 & 0.933

Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 04/06/2014

Vàng: xu hướng giảm.

Pivot: 1261
Chiến lược vàng: bán dưới 1261
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1235 & 1223
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 1266.

Phương án phụ: nếu breakout 1261 thì mục tiêu tăng lên 1268 & 1276

Chiến lược giao dịch dầu phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 04/06/2014

Dầu: xu hướng giảm.

Pivot: 103.35
Chiến lược chính: bán dưới 103.35
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 102.1 & 101.6
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 103.85.

Phương án phụ: nếu breakout 103.35 thì mục tiêu tăng lên 103.95 & 104.35

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Trade Online
Chia sẽ

Để lại lời nhắn