Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 05/06/2014

0
236

Chiến lược giao dịch forex phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 05/06/2014

Forex – EUR/USD: xu hướng tăng.

Pivot: 1.3585
Chiến lược chính: mua trên 1.3585
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.363 & 1.365
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 1.3585 thì mục tiêu giảm xuống 1.3555 & 1.351

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 05/06/2014

Forex – GBP/USD: xu hướng tăng.

Pivot: 1.67
Chiến lược chính: mua trên 1.67
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.678 & 1.682
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 1.67 thì mục tiêu giảm xuống 1.666 & 1.662

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 05/06/2014

Forex – USD/JPY: xu hướng tăng.

Pivot: 102.45
Chiến lược chính: mua trên 102.45
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 102.8 & 103.1
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 102.45 thì mục tiêu giảm xuống 102.25 & 102

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 05/06/2014

Forex – AUD/USD: xu hướng giảm.

Pivot: 0.929
Chiến lược chính: bán dưới 0.929
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 0.923 & 0.9205
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 0.929 thì mục tiêu tăng lên 0.9315 & 0.933

Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 05/06/2014

Vàng: xu hướng giảm.

Pivot: 1261
Chiến lược vàng: bán dưới 1261
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1235 & 1223
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 1266.

Phương án phụ: nếu breakout 1261 thì mục tiêu tăng lên 1268 & 1276

Chiến lược giao dịch dầu phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 05/06/2014

Dầu: xu hướng giảm.

Pivot: 103.15
Chiến lược chính: bán dưới 103.15
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 101.6 & 101.3
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 103.65.

Phương án phụ: nếu breakout 103.15 thì mục tiêu tăng lên 103.7 & 103.95

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Trade Online
Chia sẽ

Để lại lời nhắn