Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 06/03/2017

0
344
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 06/03/2017

TinForex.com – Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 06/03/2017

Chiến lược giao dịch forex phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 06/03/2017

Forex – EUR/USD: xu hÆ°á»›ng tăng.

Pivot: 1.0570
Chiến lược chính: mua trên 1.0570
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.0630 & 1.0655

Các vùng hỗ trợ và kháng cự:
1.0675 **
1.0655 **
1.0630 ***
1.0600
1.0570 ***
1.0540 ***
1.0510 **

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 06/03/2017

Forex – GBP/USD: xu hÆ°á»›ng tăng.

Pivot: 1.2240
Chiến lược chính: mua trên 1.2240
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.2310 & 1.2355

Các vùng hỗ trợ và kháng cự:
1.2390 ***
1.2355 ***
1.2310 **
1.2280
1.2240 ***
1.2210 **
1.2180 ***

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 06/03/2017

Forex – USD/JPY: xu hÆ°á»›ng giảm.

Pivot: 114.60
Chiến lược chính: bán dưới 114.60
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 113.70 & 113.30

Các vùng hỗ trợ và kháng cự:
115.40
115.00
114.60
114.15
113.70
113.30
112.75

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 06/03/2017

Forex – AUD/USD: xu hÆ°á»›ng tăng.

Pivot: 0.7545
Chiến lược chính: mua trên 0.7545
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 0.7595 & 0.7615

Các vùng hỗ trợ và kháng cự:
0.7640 ***
0.7615 ***
0.7595 ***
0.7566
0.7545 ***
0.7520 ***
0.7500 **

Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 06/03/2017

Vàng: xu hướng tăng.

Pivot: 1230.50
Chiến lược vàng: mua trên 1230.50
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1237.00 & 1242.20

Các vùng hỗ trợ và kháng cự:
1246.00
1242.20
1237.00
1233.18
1230.50
1226.00
1222.50

Chiến lược giao dịch dầu phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 06/03/2017

Dầu: xu hướng tăng.

Pivot: 52.85
Chiến lược chính: mua trên 52.85
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 53.50 & 53.80

Các vùng hỗ trợ và kháng cự:
54.05
53.80
53.50
53.15
52.85
52.54
52.30

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Rebate lên đến 90% tại - FOREX.com cùng TINFOREX

FOREX.com là thành viên của NFA, FCA, ASIC,.... là một trong những Forex Broker quốc tế được khách hàng Việt Nam đánh giá cao nhất.

Xem thông tin sàn FOREX.com

Để lại lời nhắn