Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 06/06/2014

0
228
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 06/06/2014

Chiến lược giao dịch forex phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 06/06/2014

Forex – EUR/USD: xu hÆ°á»›ng tăng.

Pivot: 1.362
Chiến lược chính: mua trên 1.362
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.367 & 1.369
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 1.362 thì mục tiêu giảm xuống 1.3585 & 1.3535

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 06/06/2014

Forex – GBP/USD: xu hÆ°á»›ng tăng.

Pivot: 1.677
Chiến lược chính: mua trên 1.677
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.685 & 1.688
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 1.677 thì mục tiêu giảm xuống 1.673 & 1.67

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 06/06/2014

Forex – USD/JPY: xu hÆ°á»›ng giảm.

Pivot: 102.55
Chiến lược chính: bán dưới 102.55
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 102 & 101.85
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 102.55 thì mục tiêu tăng lên 102.8 & 103.1

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 06/06/2014

Forex – AUD/USD: xu hÆ°á»›ng tăng.

Pivot: 0.928
Chiến lược chính: mua trên 0.928
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 0.937 & 0.939
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 0.928 thì mục tiêu giảm xuống 0.9255 & 0.923

Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 06/06/2014

Vàng: xu hướng giảm.

Pivot: 1261
Chiến lược vàng: bán dưới 1261
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1241 & 1235
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 1266.

Phương án phụ: nếu breakout 1261 thì mục tiêu tăng lên 1268 & 1276

Chiến lược giao dịch dầu phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 06/06/2014

Dầu: xu hướng tăng.

Pivot: 101.6
Chiến lược chính: mua trên 101.6
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 103.1 & 103.7
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 101.1.

Phương án phụ: nếu breakout 101.6 thì mục tiêu giảm xuống 100.95 & 99.7

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Rebate lên đến 90% tại - FOREX.com cùng TINFOREX

FOREX.com là thành viên của NFA, FCA, ASIC,.... là một trong những Forex Broker quốc tế được khách hàng Việt Nam đánh giá cao nhất.

Xem thông tin sàn FOREX.com

Để lại lời nhắn