Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 06/06/2014

0
222

Chiến lược giao dịch forex phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 06/06/2014

Forex – EUR/USD: xu hướng tăng.

Pivot: 1.362
Chiến lược chính: mua trên 1.362
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.367 & 1.369
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 1.362 thì mục tiêu giảm xuống 1.3585 & 1.3535

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 06/06/2014

Forex – GBP/USD: xu hướng tăng.

Pivot: 1.677
Chiến lược chính: mua trên 1.677
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.685 & 1.688
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 1.677 thì mục tiêu giảm xuống 1.673 & 1.67

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 06/06/2014

Forex – USD/JPY: xu hướng giảm.

Pivot: 102.55
Chiến lược chính: bán dưới 102.55
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 102 & 101.85
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 102.55 thì mục tiêu tăng lên 102.8 & 103.1

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 06/06/2014

Forex – AUD/USD: xu hướng tăng.

Pivot: 0.928
Chiến lược chính: mua trên 0.928
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 0.937 & 0.939
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 0.928 thì mục tiêu giảm xuống 0.9255 & 0.923

Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 06/06/2014

Vàng: xu hướng giảm.

Pivot: 1261
Chiến lược vàng: bán dưới 1261
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1241 & 1235
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 1266.

Phương án phụ: nếu breakout 1261 thì mục tiêu tăng lên 1268 & 1276

Chiến lược giao dịch dầu phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 06/06/2014

Dầu: xu hướng tăng.

Pivot: 101.6
Chiến lược chính: mua trên 101.6
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 103.1 & 103.7
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 101.1.

Phương án phụ: nếu breakout 101.6 thì mục tiêu giảm xuống 100.95 & 99.7

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Trade Online
Chia sẽ

Để lại lời nhắn