Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 07/02/2014

3
558

Chiến lược giao dịch forex phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 07/02/2014

Forex – EUR/USD: xu hướng tăng.

Pivot: 1.356.
Chiến lược chính: mua trên 1.356.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.3625 & 1.3645.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu phá vỡ mức 1.356 thì mục tiêu giảm xuống 1.35 & 1.3475.

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 07/02/2014

Forex – GBP/USD: xu hướng giảm.

Pivot: 1.635.
Chiến lược chính: bán dưới 1.635.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.6275 & 1.625.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu phá vỡ mức 1.635 thì mục tiêu tăng lên 1.6415 & 1.644.

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 07/02/2014

Forex – USD/JPY: xu hướng tăng.

Pivot: 101.65.
Chiến lược chính: mua trên 101.65.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 102.6 & 102.9.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu phá vỡ mức 101.65 thì mục tiêu giảm xuống 101.2 & 100.75.

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 07/02/2014

Forex – AUD/USD: xu hướng tăng.

Pivot: 0.892.
Chiến lược chính: mua trên 0.892.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 0.898 & 0.9045.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu phá vỡ mức 0.892 thì mục tiêu giảm xuống 0.8855 & 0.8815.

Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 07/02/2014

Vàng: xu hướng tăng.

Pivot: 1254.
Chiến lược vàng: mua trên 1254.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1274 & 1279.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 1249.

Phương án phụ: nếu phá vỡ mức 1254 thì mục tiêu giảm xuống 1247 & 1238.

Chiến lược giao dịch dầu phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 07/02/2014

Dầu: xu hướng tăng.

Pivot: 96.3.
Chiến lược chính: mua trên 96.3.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 99.4 & 100.6.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 95.8.

Phương án phụ: nếu phá vỡ mức 96.3 thì mục tiêu giảm xuống 95.25 & 93.7.

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Trade Online
Chia sẽ

3 Bình luận

Để lại lời nhắn