Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 07/02/2014

3
569
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 07/02/2014

Chiến lược giao dịch forex phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 07/02/2014

Forex – EUR/USD: xu hÆ°á»›ng tăng.

Pivot: 1.356.
Chiến lược chính: mua trên 1.356.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.3625 & 1.3645.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu phá vỡ mức 1.356 thì mục tiêu giảm xuống 1.35 & 1.3475.

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 07/02/2014

Forex – GBP/USD: xu hÆ°á»›ng giảm.

Pivot: 1.635.
Chiến lược chính: bán dưới 1.635.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.6275 & 1.625.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu phá vỡ mức 1.635 thì mục tiêu tăng lên 1.6415 & 1.644.

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 07/02/2014

Forex – USD/JPY: xu hÆ°á»›ng tăng.

Pivot: 101.65.
Chiến lược chính: mua trên 101.65.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 102.6 & 102.9.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu phá vỡ mức 101.65 thì mục tiêu giảm xuống 101.2 & 100.75.

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 07/02/2014

Forex – AUD/USD: xu hÆ°á»›ng tăng.

Pivot: 0.892.
Chiến lược chính: mua trên 0.892.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 0.898 & 0.9045.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu phá vỡ mức 0.892 thì mục tiêu giảm xuống 0.8855 & 0.8815.

Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 07/02/2014

Vàng: xu hướng tăng.

Pivot: 1254.
Chiến lược vàng: mua trên 1254.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1274 & 1279.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 1249.

Phương án phụ: nếu phá vỡ mức 1254 thì mục tiêu giảm xuống 1247 & 1238.

Chiến lược giao dịch dầu phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 07/02/2014

Dầu: xu hướng tăng.

Pivot: 96.3.
Chiến lược chính: mua trên 96.3.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 99.4 & 100.6.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 95.8.

Phương án phụ: nếu phá vỡ mức 96.3 thì mục tiêu giảm xuống 95.25 & 93.7.

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Rebate lên đến 90% tại - FOREX.com cùng TINFOREX

FOREX.com là thành viên của NFA, FCA, ASIC,.... là một trong những Forex Broker quốc tế được khách hàng Việt Nam đánh giá cao nhất.

Xem thông tin sàn FOREX.com

3 Bình luận

Để lại lời nhắn