Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 16/06/2014

0
150
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 16/06/2014

Chiến lược giao dịch forex phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 16/06/2014

Forex – EUR/USD: xu hÆ°á»›ng tăng.

Pivot: 1.352
Chiến lược chính: mua trên 1.352
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.358 & 1.3615
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 1.352 thì mục tiêu giảm xuống 1.35 & 1.347

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 16/06/2014

Forex – GBP/USD: xu hÆ°á»›ng tăng.

Pivot: 1.6905
Chiến lược chính: mua trên 1.6905
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.699 & 1.704
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 1.6905 thì mục tiêu giảm xuống 1.686 & 1.683

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 16/06/2014

Forex – USD/JPY: xu hÆ°á»›ng giảm.

Pivot: 101.95
Chiến lược chính: bán dưới 101.95
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 101.55 & 101.45
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 101.95 thì mục tiêu tăng lên 102.2 & 102.4

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 16/06/2014

Forex – AUD/USD: xu hÆ°á»›ng tăng.

Pivot: 0.937
Chiến lược chính: mua trên 0.937
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 0.9435 & 0.946
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 0.937 thì mục tiêu giảm xuống 0.9335 & 0.9315

Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 16/06/2014

Vàng: xu hướng tăng.

Pivot: 1265
Chiến lược vàng: mua trên 1265
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1290 & 1295
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 1261.

Phương án phụ: nếu breakout 1265 thì mục tiêu giảm xuống 1258 & 1252

Chiến lược giao dịch dầu phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 16/06/2014

Dầu: xu hướng tăng.

Pivot: 105.6
Chiến lược chính: mua trên 105.6
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 108.4 & 109.4
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 105.1.

Phương án phụ: nếu breakout 105.6 thì mục tiêu giảm xuống 105 & 104

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Rebate lên đến 90% tại - FOREX.com cùng TINFOREX

FOREX.com là thành viên của NFA, FCA, ASIC,.... là một trong những Forex Broker quốc tế được khách hàng Việt Nam đánh giá cao nhất.

Xem thông tin sàn FOREX.com

Để lại lời nhắn