Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 16/06/2014

0
200

Chiến lược giao dịch forex phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 16/06/2014

Forex – EUR/USD: xu hướng tăng.

Pivot: 1.352
Chiến lược chính: mua trên 1.352
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.358 & 1.3615
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 1.352 thì mục tiêu giảm xuống 1.35 & 1.347

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 16/06/2014

Forex – GBP/USD: xu hướng tăng.

Pivot: 1.6905
Chiến lược chính: mua trên 1.6905
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.699 & 1.704
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 1.6905 thì mục tiêu giảm xuống 1.686 & 1.683

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 16/06/2014

Forex – USD/JPY: xu hướng giảm.

Pivot: 101.95
Chiến lược chính: bán dưới 101.95
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 101.55 & 101.45
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 101.95 thì mục tiêu tăng lên 102.2 & 102.4

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 16/06/2014

Forex – AUD/USD: xu hướng tăng.

Pivot: 0.937
Chiến lược chính: mua trên 0.937
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 0.9435 & 0.946
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 0.937 thì mục tiêu giảm xuống 0.9335 & 0.9315

Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 16/06/2014

Vàng: xu hướng tăng.

Pivot: 1265
Chiến lược vàng: mua trên 1265
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1290 & 1295
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 1261.

Phương án phụ: nếu breakout 1265 thì mục tiêu giảm xuống 1258 & 1252

Chiến lược giao dịch dầu phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 16/06/2014

Dầu: xu hướng tăng.

Pivot: 105.6
Chiến lược chính: mua trên 105.6
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 108.4 & 109.4
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 105.1.

Phương án phụ: nếu breakout 105.6 thì mục tiêu giảm xuống 105 & 104

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Trade Online
Chia sẽ

Để lại lời nhắn