Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 18/06/2014

0
236

Chiến lược giao dịch forex phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 18/06/2014

Forex – EUR/USD: xu hướng giảm.

Pivot: 1.3555
Chiến lược chính: bán dưới 1.3555
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.3525 & 1.351
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 1.3555 thì mục tiêu tăng lên 1.358 & 1.36

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 18/06/2014

Forex – GBP/USD: xu hướng tăng.

Pivot: 1.6935
Chiến lược chính: mua trên 1.6935
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.701 & 1.704
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 1.6935 thì mục tiêu giảm xuống 1.6905 & 1.686

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 18/06/2014

Forex – USD/JPY: xu hướng tăng.

Pivot: 102.05
Chiến lược chính: mua trên 102.05
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 102.4 & 102.65
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 102.05 thì mục tiêu giảm xuống 101.9 & 101.75

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 18/06/2014

Forex – AUD/USD: xu hướng giảm.

Pivot: 0.937
Chiến lược chính: bán dưới 0.937
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 0.9315 & 0.93
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 0.937 thì mục tiêu tăng lên 0.939 & 0.9415

Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 18/06/2014

Vàng: xu hướng giảm.

Pivot: 1273
Chiến lược vàng: bán dưới 1273
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1265 & 1259
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 1278.

Phương án phụ: nếu breakout 1273 thì mục tiêu tăng lên 1285 & 1290

Chiến lược giao dịch dầu phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 18/06/2014

Dầu: xu hướng tăng.

Pivot: 105.8
Chiến lược chính: mua trên 105.8
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 107.15 & 107.7
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 105.3.

Phương án phụ: nếu breakout 105.8 thì mục tiêu giảm xuống 105 & 104

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Trade Online
Chia sẽ

Để lại lời nhắn