Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 18/06/2014

0
237

Chiến lược giao dịch forex phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 18/06/2014

Forex – EUR/USD: xu hÆ°á»›ng giảm.

Pivot: 1.3555
Chiến lược chính: bán dưới 1.3555
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.3525 & 1.351
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 1.3555 thì mục tiêu tăng lên 1.358 & 1.36

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 18/06/2014

Forex – GBP/USD: xu hÆ°á»›ng tăng.

Pivot: 1.6935
Chiến lược chính: mua trên 1.6935
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.701 & 1.704
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 1.6935 thì mục tiêu giảm xuống 1.6905 & 1.686

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 18/06/2014

Forex – USD/JPY: xu hÆ°á»›ng tăng.

Pivot: 102.05
Chiến lược chính: mua trên 102.05
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 102.4 & 102.65
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 102.05 thì mục tiêu giảm xuống 101.9 & 101.75

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 18/06/2014

Forex – AUD/USD: xu hÆ°á»›ng giảm.

Pivot: 0.937
Chiến lược chính: bán dưới 0.937
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 0.9315 & 0.93
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 0.937 thì mục tiêu tăng lên 0.939 & 0.9415

Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 18/06/2014

Vàng: xu hướng giảm.

Pivot: 1273
Chiến lược vàng: bán dưới 1273
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1265 & 1259
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 1278.

Phương án phụ: nếu breakout 1273 thì mục tiêu tăng lên 1285 & 1290

Chiến lược giao dịch dầu phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 18/06/2014

Dầu: xu hướng tăng.

Pivot: 105.8
Chiến lược chính: mua trên 105.8
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 107.15 & 107.7
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 105.3.

Phương án phụ: nếu breakout 105.8 thì mục tiêu giảm xuống 105 & 104

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Rebate lên đến 90% tại - FOREX.com cùng TINFOREX

FOREX.com là thành viên của NFA, FCA, ASIC,.... là một trong những Forex Broker quốc tế được khách hàng Việt Nam đánh giá cao nhất.

Xem thông tin sàn FOREX.com

Để lại lời nhắn