Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 21/02/2017

0
183
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 21/02/2017

TinForex.com – Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 21/02/2017

Chiến lược giao dịch forex phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 21/02/2017

Forex – EUR/USD: xu hÆ°á»›ng giảm.

Pivot: 1.0620
Chiến lược chính: bán dưới 1.0620
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.0560 & 1.0535

Các cản cứng:
1.0665 ***
1.0640 **
1.0620 ***
1.0580
1.0560 **
1.0535 **
1.0520 ***

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 21/02/2017

Forex – GBP/USD: xu hÆ°á»›ng giảm.

Pivot: 1.2465
Chiến lược chính: bán dưới 1.2465
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.2425 & 1.2405

Các cản cứng:
1.2500 ***
1.2485 **
1.2465 ***
1.2439
1.2425 ***
1.2405 ***
1.2385 ***

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 21/02/2017

Forex – USD/JPY: xu hÆ°á»›ng tăng.

Pivot: 113.00
Chiến lược chính: mua trên 113.00
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 113.80 & 114.30

Các cản cứng:
114.70
114.30
113.80
113.67
113.00
112.70
112.15

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 21/02/2017

Forex – AUD/USD: xu hÆ°á»›ng tăng.

Pivot: 0.7665
Chiến lược chính: mua trên 0.7665
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 0.7690 & 0.7700

Các cản cứng:
0.7715 **
0.7700 ***
0.7690 ***
0.7670
0.7665 **
0.7650 **
0.7635 ***

Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 21/02/2017

Vàng: xu hướng giảm.

Pivot: 1236.70
Chiến lược vàng: bán dưới 1236.70
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1227.40 & 1223.70

Các cản cứng:
1243.80
1239.00
1236.70
1233.00
1227.40
1223.70
1221.60

Chiến lược giao dịch dầu phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 21/02/2017

Dầu: xu hướng tăng.

Pivot: 53.37
Chiến lược chính: mua trên 53.37
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 53.95 & 54.13

Các cản cứng:
54.35
54.13
53.95
53.69
53.37
53.25
53.08

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Rebate lên đến 90% tại - FOREX.com cùng TINFOREX

FOREX.com là thành viên của NFA, FCA, ASIC,.... là một trong những Forex Broker quốc tế được khách hàng Việt Nam đánh giá cao nhất.

Xem thông tin sàn FOREX.com

Để lại lời nhắn