Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 21/05/2014

0
246
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 21/05/2014

Chiến lược giao dịch forex phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 21/05/2014

Forex – EUR/USD: xu hÆ°á»›ng tăng.

Pivot: 1.368
Chiến lược chính: mua trên 1.368
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.3735 & 1.375
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 1.368 thì mục tiêu giảm xuống 1.3645 & 1.362

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 21/05/2014

Forex – GBP/USD: xu hÆ°á»›ng tăng.

Pivot: 1.68
Chiến lược chính: mua trên 1.68
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.6875 & 1.6905
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 1.68 thì mục tiêu giảm xuống 1.676 & 1.673

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 21/05/2014

Forex – USD/JPY: xu hÆ°á»›ng tăng.

Pivot: 101.05
Chiến lược chính: mua trên 101.05
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 101.7 & 101.9
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 101.05 thì mục tiêu giảm xuống 100.75 & 100.3

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 21/05/2014

Forex – AUD/USD: xu hÆ°á»›ng giảm.

Pivot: 0.9275
Chiến lược chính: bán dưới 0.9275
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 0.92 & 0.9175
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 0.9275 thì mục tiêu tăng lên 0.9315 & 0.9345

Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 21/05/2014

Vàng: xu hướng giảm.

Pivot: 1289
Chiến lược vàng: bán dưới 1289
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1307 & 1315
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 1284.

Phương án phụ: nếu breakout 1289 thì mục tiêu tăng lên 1276 & 1254

Chiến lược giao dịch dầu phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 21/05/2014

Dầu: xu hướng tăng.

Pivot: 102
Chiến lược chính: mua trên 102
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 103.1 & 104
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 101.5.

Phương án phụ: nếu breakout 102 thì mục tiêu giảm xuống 101.27 & 100.85

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Rebate lên đến 90% tại - FOREX.com cùng TINFOREX

FOREX.com là thành viên của NFA, FCA, ASIC,.... là một trong những Forex Broker quốc tế được khách hàng Việt Nam đánh giá cao nhất.

Xem thông tin sàn FOREX.com

Để lại lời nhắn