Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 23/02/2017

0
210
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 23/02/2017

TinForex.com – Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 23/02/2017

Chiến lược giao dịch forex phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 23/02/2017

Forex – EUR/USD: xu hÆ°á»›ng tăng.

Pivot: 1.0530
Chiến lược chính: mua trên 1.0530
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.0575 & 1.0600

Các cản cứng:
1.0630 ***
1.0600 ***
1.0575 ***
1.0550
1.0530 ***
1.0490 ***
1.0450 **

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 23/02/2017

Forex – GBP/USD: xu hÆ°á»›ng giảm.

Pivot: 1.2480
Chiến lược chính: bán dưới 1.2480
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.2420 & 1.2400

Các cản cứng:
1.2550 **
1.2510 ***
1.2480 ***
1.2450
1.2420 ***
1.2400 **
1.2380 ***

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 23/02/2017

Forex – USD/JPY: xu hÆ°á»›ng giảm.

Pivot: 113.45
Chiến lược chính: bán dưới 113.45
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 112.95 & 112.70

Các cản cứng:
114.00
113.75
113.45
113.17
112.95
112.70
112.50

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 23/02/2017

Forex – AUD/USD: xu hÆ°á»›ng tăng.

Pivot: 0.7670
Chiến lược chính: mua trên 0.7670
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 0.7710 & 0.7725

Các cản cứng:
0.7745 **
0.7725 ***
0.7710 ***
0.7690
0.7670 **
0.7655 ***
0.7645 ***

Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 23/02/2017

Vàng: xu hướng tăng.

Pivot: 1235.25
Chiến lược vàng: mua trên 1235.25
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1240.50 & 1243.10

Các cản cứng:
1246.00
1243.10
1240.50
1237.54
1235.25
1233.00
1230.00

Chiến lược giao dịch dầu phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 23/02/2017

Dầu: xu hướng tăng.

Pivot: 53.74
Chiến lược chính: mua trên 53.74
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 54.22 & 54.43

Các cản cứng:
54.60
54.43
54.22
54.09
53.74
53.52
53.35

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Rebate lên đến 90% tại - FOREX.com cùng TINFOREX

FOREX.com là thành viên của NFA, FCA, ASIC,.... là một trong những Forex Broker quốc tế được khách hàng Việt Nam đánh giá cao nhất.

Xem thông tin sàn FOREX.com

Để lại lời nhắn