Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 23/04/2015

0
333

TinForex.com – Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 23/04/2015

Chiến lược giao dịch forex phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 23/04/2015

Forex – EUR/USD: xu hướng giảm.

Pivot: 1.0745
Chiến lược chính: bán dưới 1.0745
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.0655 & 1.062
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Các cản cứng:
1.085 ***
1.08 ***
1.0745 ***
1.0705
1.0655 **
1.062 ***
1.058 ***

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 23/04/2015

Forex – GBP/USD: xu hướng tăng.

Pivot: 1.497
Chiến lược chính: mua trên 1.497
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.508 & 1.514
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Các cản cứng:
1.521 ***
1.514 ***
1.508 ***
1.5030
1.497 ***
1.491 ***
1.4855 ***

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 23/04/2015

Forex – USD/JPY: xu hướng tăng.

Pivot: 119.3
Chiến lược chính: mua trên 119.3
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 120.1 & 120.45
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Các cản cứng:
120.85 ***
120.45 **
120.1 ***
119.7230
119.3 ***
119.1 ***
118.85 ***

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 23/04/2015

Forex – AUD/USD: xu hướng tăng.

Pivot: 0.77
Chiến lược chính: mua trên 0.77
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 0.781 & 0.7845
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Các cản cứng:
0.789 ***
0.7845 ***
0.781 ***
0.7758
0.77 ***
0.765 **
0.7605 **

Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 23/04/2015

Vàng: xu hướng tăng.

Pivot: 1130
Chiến lược vàng: mua trên 1130
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1224 & 1255
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 5 – 10 giá.

Các cản cứng:
1309 **
1255 *
1224 *
1188.99
1130 ***
1085 *
1050 *

Chiến lược giao dịch dầu phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 23/04/2015

Dầu: xu hướng giảm.

Pivot: 57.2
Chiến lược chính: bán dưới 57.2
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 55.3 & 54.6
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Các cản cứng:
58.8
58
57.2
56.36
55.3
54.6
53.8

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Trade Online
Chia sẽ

Để lại lời nhắn