Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 24/02/2017

0
205
Ngồi chơi trên nóc toà nhà bị bạn hù doạ đẩy ngã ... 00:06 00:06

TinForex.com – Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 24/02/2017

Chiến lược giao dịch forex phiên Âu

Forex – EUR/USD: xu hÆ°á»›ng tăng.

Pivot: 1.0560
Chiến lược chính: mua trên 1.0560
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.0600 & 1.0630

Các cản cứng:
1.0655 ***
1.0630 ***
1.0600 ***
1.0582
1.0560 ***
1.0540 ***
1.0520 **

Forex – GBP/USD: xu hÆ°á»›ng tăng.

Pivot: 1.2500
Chiến lược chính: mua trên 1.2500
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.2580 & 1.2610

Các cản cứng:
1.2650 ***
1.2610 ***
1.2580 ***
1.2540
1.2500 ***
1.2470 ***
1.2430 ***

Forex – USD/JPY: xu hÆ°á»›ng giảm.

Pivot: 113.00
Chiến lược chính: bán dưới 113.00
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 112.55 & 112.30

Các cản cứng:
113.60
113.30
113.00
112.75
112.55
112.30
112.00

Forex – AUD/USD: xu hÆ°á»›ng tăng.

Pivot: 0.7690
Chiến lược chính: mua trên 0.7690
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 0.7720 & 0.7740

Các cản cứng:
0.7760 **
0.7740 **
0.7720 ***
0.7710
0.7690 ***
0.7670 ***
0.7650 ***

Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu

Vàng: xu hướng tăng.

Pivot: 1246.00
Chiến lược vàng: mua trên 1246.00
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1257.00 & 1259.50

Các cản cứng:
1263.00
1259.50
1257.00
1253.00
1246.00
1243.00
1239.00

Chiến lược giao dịch dầu phiên Âu

Dầu: xu hướng giảm.

Pivot: 54.60
Chiến lược chính: bán dưới 54.60
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 54.20 & 54.00

Các cản cứng:
55.03
54.85
54.60
54.44
54.20
54.00
53.75

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Rebate lên đến 90% tại - FOREX.com cùng TINFOREX

FOREX.com là thành viên của NFA, FCA, ASIC,.... là một trong những Forex Broker quốc tế được khách hàng Việt Nam đánh giá cao nhất.

Xem thông tin sàn FOREX.com

Để lại lời nhắn