Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 24/04/2015

0
336

TinForex.com – Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 24/04/2015

Chiến lược giao dịch forex phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 24/04/2015

Forex – EUR/USD: xu hướng tăng.

Pivot: 1.073
Chiến lược chính: mua trên 1.073
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.085 & 1.089
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Các cản cứng:
1.095 ***
1.089 **
1.085 ***
1.0802
1.073 ***
1.0655 ***
1.062 **

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 24/04/2015

Forex – GBP/USD: xu hướng giảm.

Pivot: 1.508
Chiến lược chính: bán dưới 1.508
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.496 & 1.491
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Các cản cứng:
1.521 ***
1.514 ***
1.508 ***
1.5047
1.496 ***
1.491 ***
1.4855 ***

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 24/04/2015

Forex – USD/JPY: xu hướng giảm.

Pivot: 120.1
Chiến lược chính: bán dưới 120.1
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 119.3 & 119.1
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Các cản cứng:
120.85 ***
120.45 **
120.1 ***
119.5150
119.3 ***
119.1 ***
118.7 ***

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 24/04/2015

Forex – AUD/USD: xu hướng giảm.

Pivot: 0.803
Chiến lược chính: bán dưới 0.803
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 0.752 & 0.727
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Các cản cứng:
0.855 ***
0.83 ***
0.803 ***
0.7778
0.752 ***
0.727 ***
0.698 **

Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 24/04/2015

Vàng: xu hướng giảm.

Pivot: 1198
Chiến lược vàng: bán dưới 1198
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1184 & 1178
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 5 – 10 giá.

Các cản cứng:
1209
1205
1198
1191.74
1184
1178
1173

Chiến lược giao dịch dầu phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 24/04/2015

Dầu: xu hướng tăng.

Pivot: 55.75
Chiến lược chính: mua trên 55.75
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 58.8 & 59.6
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Các cản cứng:
60.25
59.6
58.8
57.39
55.75
54.6
53.8

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Trade Online
Chia sẽ

Để lại lời nhắn