Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 24/06/2014

0
194
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 24/06/2014

Chiến lược giao dịch forex phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 24/06/2014

Forex – EUR/USD: xu hÆ°á»›ng tăng.

Pivot: 1.356
Chiến lược chính: mua trên 1.356
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.3615 & 1.363
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 1.356 thì mục tiêu giảm xuống 1.3535 & 1.351

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 24/06/2014

Forex – GBP/USD: xu hÆ°á»›ng tăng.

Pivot: 1.7
Chiến lược chính: mua trên 1.7
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.706 & 1.709
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 1.7 thì mục tiêu giảm xuống 1.698 & 1.695

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 24/06/2014

Forex – USD/JPY: xu hÆ°á»›ng giảm.

Pivot: 102
Chiến lược chính: bán dưới 102
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 101.7 & 101.6
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 102 thì mục tiêu tăng lên 102.15 & 102.3

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 24/06/2014

Forex – AUD/USD: xu hÆ°á»›ng tăng.

Pivot: 0.9405
Chiến lược chính: mua trên 0.9405
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 0.9445 & 0.9465
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 0.9405 thì mục tiêu giảm xuống 0.9375 & 0.9345

Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 24/06/2014

Vàng: xu hướng tăng.

Pivot: 1300
Chiến lược vàng: mua trên 1300
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1332 & 1350
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 1295.

Phương án phụ: nếu breakout 1300 thì mục tiêu giảm xuống 1285 & 1271

Chiến lược giao dịch dầu phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 24/06/2014

Dầu: xu hướng giảm.

Pivot: 106.7
Chiến lược chính: bán dưới 106.7
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 104.85 & 104.25
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 107.2.

Phương án phụ: nếu breakout 106.7 thì mục tiêu tăng lên 107.5 & 108

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Rebate lên đến 90% tại - FOREX.com cùng TINFOREX

FOREX.com là thành viên của NFA, FCA, ASIC,.... là một trong những Forex Broker quốc tế được khách hàng Việt Nam đánh giá cao nhất.

Xem thông tin sàn FOREX.com

Để lại lời nhắn