Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 25/04/2014

1
477
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 15/04/2014

Chiến lược giao dịch forex phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 15/04/2014

Forex – EUR/USD: xu hÆ°á»›ng giảm.

Pivot: 1.385
Chiến lược chính: bán dưới 1.385
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.381 & 1.3785
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu phá vỡ mức 1.385 thì mục tiêu tăng lên 1.3865 & 1.388

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 15/04/2014

Forex – GBP/USD: xu hÆ°á»›ng giảm.

Pivot: 1.682
Chiến lược chính: bán dưới 1.682
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.678 & 1.675
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu phá vỡ mức 1.682 thì mục tiêu tăng lên 1.6845 & 1.686

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 15/04/2014

Forex – USD/JPY: xu hÆ°á»›ng giảm.

Pivot: 102.7
Chiến lược chính: bán dưới 102.7
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 102.05 & 101.85
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu phá vỡ mức 102.7 thì mục tiêu tăng lên 102.95 & 103.2

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 15/04/2014

Forex – AUD/USD: xu hÆ°á»›ng giảm.

Pivot: 0.9315
Chiến lược chính: bán dưới 0.9315
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 0.921 & 0.915
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu phá vỡ mức 0.9315 thì mục tiêu tăng lên 0.935 & 0.9375

Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 15/04/2014

Vàng: xu hướng tăng.

Pivot: 1267
Chiến lược vàng: mua trên 1267
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1313 & 1330
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 1262.

Phương án phụ: nếu phá vỡ mức 1267 thì mục tiêu giảm xuống 1254 & 1238

Chiến lược giao dịch dầu phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 15/04/2014

Dầu: xu hướng giảm.

Pivot: 102.4
Chiến lược chính: bán dưới 102.4
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 100.8 & 100.1
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 102.9.

Phương án phụ: nếu phá vỡ mức 102.4 thì mục tiêu tăng lên 102.95 & 103.84

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Rebate lên đến 90% tại - FOREX.com cùng TINFOREX

FOREX.com là thành viên của NFA, FCA, ASIC,.... là một trong những Forex Broker quốc tế được khách hàng Việt Nam đánh giá cao nhất.

Xem thông tin sàn FOREX.com

1 bình luận

Để lại lời nhắn