Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 25/04/2014

1
350

Chiến lược giao dịch forex phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 15/04/2014

Forex – EUR/USD: xu hướng giảm.

Pivot: 1.385
Chiến lược chính: bán dưới 1.385
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.381 & 1.3785
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu phá vỡ mức 1.385 thì mục tiêu tăng lên 1.3865 & 1.388

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 15/04/2014

Forex – GBP/USD: xu hướng giảm.

Pivot: 1.682
Chiến lược chính: bán dưới 1.682
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.678 & 1.675
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu phá vỡ mức 1.682 thì mục tiêu tăng lên 1.6845 & 1.686

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 15/04/2014

Forex – USD/JPY: xu hướng giảm.

Pivot: 102.7
Chiến lược chính: bán dưới 102.7
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 102.05 & 101.85
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu phá vỡ mức 102.7 thì mục tiêu tăng lên 102.95 & 103.2

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 15/04/2014

Forex – AUD/USD: xu hướng giảm.

Pivot: 0.9315
Chiến lược chính: bán dưới 0.9315
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 0.921 & 0.915
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu phá vỡ mức 0.9315 thì mục tiêu tăng lên 0.935 & 0.9375

Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 15/04/2014

Vàng: xu hướng tăng.

Pivot: 1267
Chiến lược vàng: mua trên 1267
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1313 & 1330
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 1262.

Phương án phụ: nếu phá vỡ mức 1267 thì mục tiêu giảm xuống 1254 & 1238

Chiến lược giao dịch dầu phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 15/04/2014

Dầu: xu hướng giảm.

Pivot: 102.4
Chiến lược chính: bán dưới 102.4
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 100.8 & 100.1
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 102.9.

Phương án phụ: nếu phá vỡ mức 102.4 thì mục tiêu tăng lên 102.95 & 103.84

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Trade Online
Chia sẽ

1 bình luận

Để lại lời nhắn