Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 25/06/2014

0
198
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 25/06/2014

Chiến lược giao dịch forex phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 25/06/2014

Forex – EUR/USD: xu hÆ°á»›ng tăng.

Pivot: 1.358
Chiến lược chính: mua trên 1.358
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.363 & 1.365
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 1.358 thì mục tiêu giảm xuống 1.356 & 1.3535

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 25/06/2014

Forex – GBP/USD: xu hÆ°á»›ng giảm.

Pivot: 1.7
Chiến lược chính: bán dưới 1.7
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.695 & 1.6915
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 1.7 thì mục tiêu tăng lên 1.7035 & 1.706

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 25/06/2014

Forex – USD/JPY: xu hÆ°á»›ng tăng.

Pivot: 101.8
Chiến lược chính: mua trên 101.8
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 102 & 102.15
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 101.8 thì mục tiêu giảm xuống 101.7 & 101.6

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 25/06/2014

Forex – AUD/USD: xu hÆ°á»›ng giảm.

Pivot: 0.9405
Chiến lược chính: bán dưới 0.9405
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 0.9345 & 0.9325
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 0.9405 thì mục tiêu tăng lên 0.9445 & 0.9465

Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 25/06/2014

Vàng: xu hướng tăng.

Pivot: 1306
Chiến lược vàng: mua trên 1306
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1332 & 1350
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 1301.

Phương án phụ: nếu breakout 1306 thì mục tiêu giảm xuống 1285 & 1271

Chiến lược giao dịch dầu phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 25/06/2014

Dầu: xu hướng tăng.

Pivot: 106.1
Chiến lược chính: mua trên 106.1
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 107.5 & 108.1
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 105.6.

Phương án phụ: nếu breakout 106.1 thì mục tiêu giảm xuống 105.7 & 105.25

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Rebate lên đến 90% tại - FOREX.com cùng TINFOREX

FOREX.com là thành viên của NFA, FCA, ASIC,.... là một trong những Forex Broker quốc tế được khách hàng Việt Nam đánh giá cao nhất.

Xem thông tin sàn FOREX.com

Để lại lời nhắn