Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 27/02/2017

0
209
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 27/02/2017

TinForex.com – Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 27/02/2017

Chiến lược giao dịch forex phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 27/02/2017

Forex – EUR/USD: xu hÆ°á»›ng giảm.

Pivot: 1.0595
Chiến lược chính: bán dưới 1.0595
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.0540 & 1.0520

Các cản cứng:
1.0655 **
1.0630 ***
1.0595 ***
1.0565
1.0540 **
1.0520 ***
1.0490 **

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 27/02/2017

Forex – GBP/USD: xu hÆ°á»›ng giảm.

Pivot: 1.2460
Chiến lược chính: bán dưới 1.2460
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.2380 & 1.2350

Các cản cứng:
1.2530 **
1.2505 ***
1.2460 ***
1.2420
1.2380 ***
1.2350 ***
1.2300 ***

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 27/02/2017

Forex – USD/JPY: xu hÆ°á»›ng giảm.

Pivot: 112.50
Chiến lược chính: bán dưới 112.50
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 111.90 & 111.60

Các cản cứng:
113.30
112.90
112.50
112.20
111.90
111.60
111.30

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 27/02/2017

Forex – AUD/USD: xu hÆ°á»›ng giảm.

Pivot: 0.7700
Chiến lược chính: bán dưới 0.7700
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 0.7665 & 0.7650

Các cản cứng:
0.7740 **
0.7720 ***
0.7700 ***
0.7680
0.7665 **
0.7650 ***
0.7630 **

Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 27/02/2017

Vàng: xu hướng tăng.

Pivot: 1253.50
Chiến lược vàng: mua trên 1253.50
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1263.00 & 1267.00

Các cản cứng:
1270.00
1267.00
1263.00
1257.25
1253.50
1248.00
1243.50

Chiến lược giao dịch dầu phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 27/02/2017

Dầu: xu hướng tăng.

Pivot: 54.07
Chiến lược chính: mua trên 54.07
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 54.50 & 54.78

Các cản cứng:
55.03
54.78
54.50
54.33
54.07
53.76
53.50

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Rebate lên đến 90% tại - FOREX.com cùng TINFOREX

FOREX.com là thành viên của NFA, FCA, ASIC,.... là một trong những Forex Broker quốc tế được khách hàng Việt Nam đánh giá cao nhất.

Xem thông tin sàn FOREX.com

Để lại lời nhắn