Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 27/04/2015

0
270
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 27/04/2015

TinForex.com – Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 27/04/2015

Chiến lược giao dịch forex phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 27/04/2015

Forex – EUR/USD: xu hÆ°á»›ng tăng

Pivot: 1.078
Chiến lược chính: mua trên 1.078
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.09 & 1.095
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Các cản cứng:
1.1035 ***
1.095 **
1.09 ***
1.0862
1.078 ***
1.073 ***
1.0655 ***

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 27/04/2015

Forex – GBP/USD: xu hÆ°á»›ng tăng.

Pivot: 1.507
Chiến lược chính: mua trên 1.507
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.521 & 1.53
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Các cản cứng:
1.5345 ***
1.53 ***
1.521 ***
1.5170
1.507 ***
1.502 ***
1.496 ***

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 27/04/2015

Forex – USD/JPY: xu hÆ°á»›ng giảm.

Pivot: 119.4
Chiến lược chính: bán dưới 119.4
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 118.7 & 118.5
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Các cản cứng:
120.1 ***
119.7 ***
119.4 **
119.1860
118.7 **
118.5 ***
118.3 ***

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 27/04/2015

Forex – AUD/USD: xu hÆ°á»›ng tăng.

Pivot: 0.776
Chiến lược chính: mua trên 0.776
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 0.7845 & 0.7865
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Các cản cứng:
0.7885 ***
0.7865 **
0.7845 ***
0.7812
0.776 ***
0.773 **
0.77 ***

Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 27/04/2015

Vàng: xu hướng giảm.

Pivot: 1198
Chiến lược vàng: bán dưới 1198
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1168 & 1160
+ Dừng lá»— (Stop Loss): 5 – 10 giá.

Các cản cứng:
1209
1205
1198
1182.67
1168
1160
1153

Chiến lược giao dịch dầu phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 27/04/2015

Dầu: xu hướng giảm.

Pivot: 58
Chiến lược chính: bán dưới 58
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 56.5 & 55.75
+ Dừng lá»— (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Các cản cứng:
59.6
58.8
58
56.93
56.5
55.75
54.6

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Rebate lên đến 90% tại - FOREX.com cùng TINFOREX

FOREX.com là thành viên của NFA, FCA, ASIC,.... là một trong những Forex Broker quốc tế được khách hàng Việt Nam đánh giá cao nhất.

Xem thông tin sàn FOREX.com

Để lại lời nhắn