Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 27/04/2015

0
337

TinForex.com – Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 27/04/2015

Chiến lược giao dịch forex phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 27/04/2015

Forex – EUR/USD: xu hướng tăng

Pivot: 1.078
Chiến lược chính: mua trên 1.078
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.09 & 1.095
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Các cản cứng:
1.1035 ***
1.095 **
1.09 ***
1.0862
1.078 ***
1.073 ***
1.0655 ***

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 27/04/2015

Forex – GBP/USD: xu hướng tăng.

Pivot: 1.507
Chiến lược chính: mua trên 1.507
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.521 & 1.53
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Các cản cứng:
1.5345 ***
1.53 ***
1.521 ***
1.5170
1.507 ***
1.502 ***
1.496 ***

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 27/04/2015

Forex – USD/JPY: xu hướng giảm.

Pivot: 119.4
Chiến lược chính: bán dưới 119.4
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 118.7 & 118.5
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Các cản cứng:
120.1 ***
119.7 ***
119.4 **
119.1860
118.7 **
118.5 ***
118.3 ***

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 27/04/2015

Forex – AUD/USD: xu hướng tăng.

Pivot: 0.776
Chiến lược chính: mua trên 0.776
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 0.7845 & 0.7865
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Các cản cứng:
0.7885 ***
0.7865 **
0.7845 ***
0.7812
0.776 ***
0.773 **
0.77 ***

Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 27/04/2015

Vàng: xu hướng giảm.

Pivot: 1198
Chiến lược vàng: bán dưới 1198
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1168 & 1160
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 5 – 10 giá.

Các cản cứng:
1209
1205
1198
1182.67
1168
1160
1153

Chiến lược giao dịch dầu phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 27/04/2015

Dầu: xu hướng giảm.

Pivot: 58
Chiến lược chính: bán dưới 58
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 56.5 & 55.75
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Các cản cứng:
59.6
58.8
58
56.93
56.5
55.75
54.6

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Trade Online
Chia sẽ

Để lại lời nhắn